QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ VỀ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ

  • Hợp đồng hợp tác đầu tư phải được lập bằng văn bản
  • Nội dung của hợp đồng hợp tác đầu tư bao gồm: Mục đích, thời hạn hợp tác; thông tin cơ bản của các bên; tài sản đóng góp; phương thức phân chia hoa lợi, lợi tức; quyền và nghĩa vụ các bên; điều kiện tham gia và rút khỏi hợp đồng hợp tác của thành viên; điều kiện chấm dứt hợp tác.

      Hiện nay với sự phát triển của xã hội, các chủ thể tham gia hợp tác đầu tư ngày càng gia tăng. Liệu các bên đã nắm rõ các quy định về hợp đồng hợp tác đầu tư hay chưa? Khi tham gia kí kết hợp đồng này cần đảm bảo các nội dung gì? Để giải đáp các thắc mắc này, với bài viết sau đây của Luật Quang Huy xin tư vấn các vấn đề xoay quanh hợp đồng hợp tác đầu tư như sau:


Cơ sở pháp lý


Hợp đồng hợp tác đầu tư là gì?

      Hợp đồng hợp tác là hợp đồng dân sự được quy định tại Điều 504 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

1. Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

      Đầu tư là hoạt động sử dụng các nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực lao động và trí tuệ để sản xuất kinh doanh trong một thời gian tương đối dài nhằm thu về lợi nhuận và lợi ích kinh tế xã hội.

      Như vậy hợp đồng hợp tác đầu tư (HTĐT) là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện hoạt động đầu tư nhằm mục đích sinh lợi.

Hợp đồng hợp tắc đầu tư
Hợp đồng hợp tắc đầu tư

Hình thức và nội dung của hợp đồng hợp tác đầu tư

Hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư

      Hợp đồng HTĐT có nhiều bên tham gia, các chủ thể làm một công việc hoặc sản xuất, kinh doanh. Vì đối tượng của hợp đồng là các cam kết mà các bên đã thỏa thuận, cho nên hợp đồng hợp tác mang tính ưng thuận. Tuy nhiên, pháp luật quy định hợp đồng hợp tác phải lập thành văn bản làm cơ sở pháp lý để xác định quyền và nghĩa vụ các bên tham gia, khi các bên giao kết hợp đồng thì hợp đồng sẽ phát sinh hiệu lực pháp luật, các bên phải thực hiện nghĩa vụ, các cam kết phát sinh từ hợp đồng đầu tư.

      Như vậy hợp đồng HTĐT phải được lập bằng văn bản theo quy định tại Khoản 2 Điều 504 Bộ luật dân sự 2015. Việc lập bằng văn bản trở thành căn cứ pháp lý cho hoạt động hợp tác. Các bên có bằng chứng và cơ sở cho mọi sự kiện xảy ra trong quan hệ hợp đồng.

Nội dung hợp đồng hợp tác đầu tư

      Nói đến nội dung của hợp đồng là nói đến các điều khoản, mà các bên thỏa thuận nhằm xác định các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Hợp đồng HTĐT được tham gia bởi nhiều chủ thể cùng hợp tác, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. Mục đích của hợp đồng này nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác, tận dụng nguồn lực của nhiều chủ thể trong đời sống kinh tế – xã hội. Chính vì vậy, pháp luật ghi nhận những nội dung cơ bản của hợp đồng để định hướng cho các chủ thể trong quá trình đàm phán và giao kết hợp đồng. Theo quy định tại Điều 505 BLDS năm 2015 hợp đồng hợp tác có nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục đích, thời hạn hợp tác;

2. Họ, tên, nơi cư trú của cá nhân; tên, trụ sở của pháp nhân;

3. Tài sản đóng góp, nếu có;

4. Đóng góp bằng sức lao động, nếu có;

5. Phương thức phân chia hoa lợi, lợi tức;

6. Quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác;

7. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện, nếu có;

8. Điều kiện tham gia và rút khỏi hợp đồng hợp tác của thành viên, nếu có;

9. Điều kiện chấm dứt hợp tác.


Chủ thể của hợp đồng hợp tác đầu tư

      Chủ thể của hợp đồng HTĐT trước hết phải đáp ứng đủ các điều kiện về chủ thể tham gia giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự. Chủ thể tham gia giao dịch phải có năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp luật dân sự, tự nguyện tham gia giao dịch.

      Xuất phát từ mục đích của hợp đồng đầu tư nên pháp luật quy định chủ thể của hợp đồng hợp tác là nhà đầu tư.

      Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh bao gồm: Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

  • Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông hoặc thành viên
  • Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức kinh tế được thành lập theo pháp luật nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam
  • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông hoặc thành viên

      Các nhà đầu tư có thể có thể hợp tác song phương hoặc đa phương khi ký kết và thực hiện hợp đồng. Các chủ thể này có vị trí bình đẳng với nhau, có lợi ích chung khi tham gia vào hợp đồng.

      Về nguyên tắc thì mọi nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài đểu trở thành chủ thể hợp đồng hợp tác, nếu không rơi vào trường hợp pháp Luật cấm. Tuy nhiên, trong trường hợp luật chuyên ngành có quy định riêng về chủ thể hợp tác kinh doanh, thì chủ thể hợp đồng phải tuân thủ các quy định đó.

Hợp đồng hợp tác đầu tư
Hợp đồng hợp tác đầu tư

Quyền và nghĩa vụ của các bên

      Điều 507 Bộ luật dân sự 2015 quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của các thành viên hợp tác như sau:

1. Được hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ hoạt động hợp tác.

2. Tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng hợp tác, giám sát hoạt động hợp tác.

3. Bồi thường thiệt hại cho các thành viên hợp tác khác do lỗi của mình gây ra.

4. Thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

      Quyền và nghĩa vụ của các bên chủ yếu được thỏa thuận trong hợp đồng, ngoài ra còn có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ hưởng hoa lợi, lợi tức thu theo hoạt động hợp tác và tham gia quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động hợp tác. Đây là những quyền và nghĩa vụ chủ yếu của hợp đồng HTĐT nào cũng phải có. Tuy nhiên, tùy vào từng lĩnh vực đầu tư khác nhau mà pháp luật chuyên ngành có những quy định cụ thể hơn nữa.


      Trên đây là toàn bộ giải đáp của chúng tôi về hợp đồng hợp tác đầu tư. Nếu còn chưa rõ hoặc có thắc mắc khác cần giải đáp trực tiếp bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ cụ thể và chi tiết nhất.

      Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G