QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG KINH TẾ MỚI NHẤT

  • Về hình thức: bắt buộc phải giao kết bằng văn bản, tùy từng đối tượng của hợp đồng mà còn phải có công chứng/chứng thực.
  • Về nội dung phải có các điều khoản như về đối tượng hợp đồng, giá trị hợp đồng, điều khoản thanh toán, quyền nghĩa vụ của các bên, thỏa thuận về phạt vi phạm hợp đồng,…

      Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng tăng cao và ngày càng phức tạp hơn. Giao dịch giữa những người dân chủ yếu liên quan đến hàng tiêu dùng, phục vụ sinh hoạt thường ngày giữa người dân với các trung gian buôn bán, giữa nhà sản xuất kinh doanh với đại lý phân phối,.. từ đó sinh ra lợi ích kinh tế. Sau đây, dựa theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành, Luật Quang Huy xin giải đáp vấn đề hợp đồng kinh tế như sau:


Cơ sở pháp lý


Hợp đồng kinh tế là gì?

      Bộ luật Dân sự 2015 hiện nay không còn quy định về hợp đồng kinh tế nữa mà nó được điều chỉnh với từng đối tượng hợp đồng trong hợp đồng riêng biệt. Tuy nhiên, dựa theo quy định trong Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989 trước đây, ta có hiểu khái quát hợp đồng kinh tế là gì. Hợp đồng kinh tế có thể hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên vì mục tiêu lợi nhuận.

      Hợp đồng kinh tế có thể là hợp đồng dân sự thông thường hoặc là hợp đồng thương mại, hợp đồng xây dựng, hợp đồng đầu tư, hợp đồng gia công… tùy vào chủ thể ký kết hợp đồng và nội dung thỏa thuận của các bên.

Hợp đồng kinh tế
Hợp đồng kinh tế

Đặc điểm pháp lý của hợp đồng kinh tế

Đối tượng hợp đồng

      Mục tiêu chung của hợp đồng kinh tế là lợi nhuận. Đối tượng của hợp đồng rất đa dạng, có thể là những hàng hóa, nguyên vật liệu có giá trị khá cao với số lượng lớn. Ví dụ Hợp đồng mua bán giữa công ty sản xuất hàng với cửa hàng đại lý, hợp đồng đại lý, hợp đồng xây dựng,…

Chủ thể giao kết

      Hợp đồng kinh tế là một kiểu hợp đồng vì mục tiêu lợi nhuận, phục vụ cho sản xuất, kinh doanh. Cho nên, các bên chủ thể hợp đồng đều là người kinh doanh, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh. Họ phải có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự thì mới có đủ khả năng thỏa thuận và giao kết hợp đồng. Với mục tiêu kinh doanh vì lợi nhuận, tìm kiếm khách hàng và đối tác tiềm năng, lâu dài.

      Về năng lực dân sự, thì đối với các tổ chức kinh doanh là pháp nhân thì phải có năng lực pháp luật dân sự trong lĩnh vực giao kết hợp đồng. Đối với các nhân, cửa hàng, đại lý thì người tiến hành giao kết hợp đồng phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có quyền định đoạt đối với tài sản dùng để thực hiện hợp đồng.

Hình thức hợp đồng

      Vì loại hợp đồng này diễn ra giữa các cá nhân, tổ chức kinh doanh vì lợi nhuận, giá trị của hợp đồng rất lớn nên các bên thường đều giao kết bằng hình thức văn bản. Tùy từng đối tượng hợp đồng mà hợp đồng đó có thể phải công chứng, chứng thực hoặc không. Ví dụ, đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa doanh nghiệp kinh doanh bất động sản với chủ thể khác, hợp đồng góp vốn bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,.. thì bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Các quy định về nội dung, điều khoản thỏa thuận

      Về cơ bản, các điều khoản hợp đồng do các bên tự thỏa thuận, chỉ cần có đủ các nội dung cơ bản của hợp đồng hay còn goi là điều khoản cơ bản thì các bên có thể thỏa thuận thêm các điều khoản tùy nghi để chặt chẽ, ràng buộc trách nhiệm cụ thể của các bên hơn và có thể kèm theo các bản phụ lục hợp đồng. Các điều khoản thông thường phải có là các điều khoản về đối tượng hợp đồng, giá trị hợp đồng, điều khoản thanh toán, quyền nghĩa vụ của các bên, thỏa thuận về phạt vi phạm hợp đồng,… Nói chung, chỉ cần sự thỏa thuận đều dựa trên cơ sở tự nguyện, tự do thỏa thuận và không vi phạm vào các điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì pháp luật đều công nhận và bảo vệ.

      Vì giá trị hợp đồng thường rất lớn, nên ngoài các điều khoản liên quan đến đối tượng hợp đồng thì các thỏa thuận về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng cũng hay được đưa thêm vào để bảo đảm cho hợp đồng được thực hiện đúng và đủ.


Các loại hợp đồng kinh tế thường gặp

      Vì hiện nay, theo sự phát triển của nền kinh tế thị trường, phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh thì các hợp đồng sẽ có các tên riêng biệt mà ít khi gọi chung là hợp đồng kinh tế như trước nữa. Ví dụ về lĩnh vực thương mại, thì sẽ có các loại hợp đồng kinh tế cụ thể như: Hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng đại lý, Hợp đồng cung ứng dịch vụ,…. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng thì có hợp đồng xây dựng, hợp đồng đầu tư,… Về lĩnh vực dân sự, cơ bản các hợp đồng thương mại nếu có 1 bên không phải chủ thể có đăng ký kinh doanh và có thỏa thuận áp dụng và giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự thì sẽ thuộc lĩnh vực dân sự. Về cơ bản, quan hệ dân sự là quan hệ cơ bản, bao trùm các quan hệ kinh doanh, đầu tư,… nên khi pháp luật chuyên ngành chưa điểu chỉnh các bên sẽ dẫn chiếu, áp dụng theo quy định của pháp luật dân sự. Cho nên, các hợp đồng đó vẫn sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật chuyên ngành và pháp luật dân sự.

Hợp đồng kinh tế
Hợp đồng kinh tế

      Trên đây là những phân tích pháp luật quy định vấn đề hợp đồng kinh tế. Nếu có thắc mắc hay mong muốn trợ giúp, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật dân sự qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

      Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G