QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

  • Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
  • Hợp đồng lao động gồm 3 loại: hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng có xác định thời hạn, hợp đồng theo mùa vụ hoặc có thời hạn dưới 12 tháng.

      Tùy thuộc vào tính chất công việc và sự thỏa thuận từ mong muốn của người lao động cùng người sử dụng lao động mà thời hạn hợp đồng lao động có sự khác nhau. Chính từ sự khác nhau về thời hạn làm việc đã dẫn đến sự phân chia các loại hợp đồng. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ trình bày cụ thể về các loại hợp đồng lao động theo quy định mới nhất như sau.


Cơ sở pháp lý


Hợp đồng lao động là gì?

     Theo quy định tại Điều 15 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về khái niệm của hợp đồng lao động như sau:

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

      Trong các nội dung của hợp đồng lao động thì thời hạn của hợp đồng được pháp luật lao động khá cụ thể và trong thực tế thực hiện cũng là vấn đề được các bên quan tâm. Do vậy theo quy định tại Điều 22 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về vấn đề phân loại hợp đồng theo thời hạn của hợp đồng bao gồm:

  • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
  • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

       Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

      Hợp đồng lao động không xác định thời hạn thường áp dụng với những công việc có tính chất lâu dài, thường xuyên. Người sử dụng lao động cần có một bộ phận lao động nhất định, ổn định. Hợp đồng này thường áp dụng cho những công việc có thời hạn dài trên 36 tháng.

      Đối với người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì không phải có lý do nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

Các loại hợp đồng lao động theo quy định mới nhất

Hợp đồng lao động xác định thời hạn

      Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

      Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng không xác định thời hạn trở thành hợp đồng lao động không xác định.

      Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

      Khi thực hiện hợp đồng lao  xác định thời hạn thì việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ của người lao động bị hạn chế hơn so với HĐLĐ không xác định thời hạn. Theo đó, người lao động chỉ được đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi có 1 trong những căn cứ được nêu tại khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động 2012 như không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc như trong thỏa thuận, không được trả lương đầy đủ, bị ngược đãi,…. Ngoài việc người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ngoài lý do còn phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 30 ngày.


Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng

      Như vậy, theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 hợp đồng lao động theo mùa vụ được hiểu là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có tính chất không thường xuyên, có thời hạn dưới 12 tháng.

      Khi hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

      Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Hợp đồng lao động
Hợp đồng lao động

      Người sử dụng lao động không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.


      Bài viết trên đã tư vấn và giải đáp đầy đủ những thắc mắc của bạn liên quan đến Các loại hợp đồng lao động theo quy định mới nhất. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật lao động qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

      Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G