QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ KINH DOANH

 • Nội dung của hợp đồng bao gồm: Thông tin của các bên; Đối tượng của hợp đồng thuê nhà kinh doanh; Giá thuê trong hợp đồng thuê nhà; Thời hạn thuê; Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp thuê; Phương thức giải quyết tranh chấp; Cam đoan của các bên; Các thỏa thuận khác…
 • Hình thức của hợp đồng thuê nhà kinh doanh là phải lập thành văn bản và phải được công chứng, chứng thực.

      Trong thực tiễn hiện nay, việc thuê nhà không đơn thuần chỉ phục vụ mục đích ở mà nó còn phục vụ mục đích kinh doanh của mỗi cá nhân. Việc thuê nhà để kinh doanh có gì khác với việc thuê nhà để ở. Pháp luật quy định về hợp đồng thuê nhà kinh doanh như thế nào. Bài viết sau đây của Luật Quang Huy sẽ trình bày cụ về về hợp đồng thuê nhà kinh doanh và các vấn đề liên quan theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.


Căn cứ pháp lý


Hợp đồng thuê nhà kinh doanh là gì?

      Hợp đồng thuê tài sản theo quy định tại điều 472 Bộ luật Dân sự 2015:

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà kinh doanh
Hợp đồng thuê nhà kinh doanh

      Như vậy, theo quy định trên thì hợp đồng thuê nhà là hợp đồng thuê tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 với đối tượng của hợp đồng thuê được xác định cụ thể là nhà.


Chủ thể của hợp đồng thuê nhà kinh doanh

      Chủ thể của hợp đồng thuê nhà kinh doanh theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 bao gồm: bên thuê và bên cho thuê.

      Đối với cá nhân là chủ thể của hợp đồng thuê nhà phải thỏa mãn các điều kiện là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ: Đó là người từ đủ 18 tuổi trở lên, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, không mất năng lực hành vi dân sự. Ngoài ra, theo khoản 4 Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015 người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự cũng có thể tự mình xác lập và thực hiện hợp đồng nếu được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

      Đối với pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác là chủ thể của hợp đồng thuê nhà thì  hợp đồng thuê nhà phải được xác lập, thực hiện thông qua người đại diện hợp pháp của pháp nhân.

      Ngoài các điều kiện chung về chủ thể khi tham gia hợp theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì chủ thể tham gia vào hợp đồng thuê nhà kinh doanh phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điều 119 luật Nhà ở 2014:

1. Bên bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở phải có điều kiện sau đây:

a) Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người được chủ sở hữu cho phép, ủy quyền để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về dân sự; trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải là người đã mua nhà ở của chủ đầu tư hoặc người đã nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

b) Nếu là cá nhân thì phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự; nếu là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân, trừ trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

2. Bên mua, thuê, thuê mua nhà ở, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, nhận đổi, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận thế chấp, mượn, ở nhờ, được ủy quyền quản lý nhà ở là cá nhân thì phải có điều kiện sau đây:

a) Nếu là cá nhân trong nước thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự và không bắt buộc phải có đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch;

b) Nếu là cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật Việt Nam, phải thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật này và không bắt buộc phải có đăng ký tạm trú hoặc đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch.

      Như vậy, để được tham gia vào hợp đồng thuê nhà kinh doanh các chủ thể phải thỏa mãn các điều kiện được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 cũng như phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại luật Nhà ở 2014.


Quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia vào hợp đồng thuê nhà kinh doanh

      Hợp đồng thuê nhà kinh doanh là loại hợp đồng cụ thể của hợp đồng thuê tài sản. Vì vậy, các bên có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 bao gồm:

Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê

    Bên cho thuê có các quyền sau đây:

 • Nhận đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thoả thuận;
 • Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà theo quy định tại của pháp luật.
 • Cải tạo, nâng cấp nhà cho thuê khi được bên thuê đồng ý, nhưng không được gây phiền hà cho bên thuê sử dụng chỗ ở;
 • Được lấy lại nhà cho thuê khi thời hạn thuê đã hết; nếu hợp đồng không quy định thời hạn thuê thì bên cho thuê muốn lấy lại nhà phải báo cho bên thuê biết trước một khoảng thời gian hợp lý;

      Bên cho thuê có các nghĩa vụ sau:

 • Giao nhà cho bên thuê theo đúng hợp đồng;
 • Bảo đảm cho bên thuê sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê;
 • Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thoả thuận; nếu bên cho thuê không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên thuê thì phải bồi thường.
Hợp đồng thuê nhà kinh doanh
Hợp đồng thuê nhà kinh doanh

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê

      Bên thuê có các quyền sau đây:

 • Nhận nhà thuê theo đúng thoả thuận;
 • Được đổi nhà đang thuê với người thuê khác, nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;
 • Được cho thuê lại nhà đang thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;
 • Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận với bên cho thuê, trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà;
 • Yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhà đang cho thuê trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng.
 • Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà theo quy định của pháp luật

      Bên thuê có các nghĩa vụ sau đây:

 • Sử dụng nhà đúng mục đích đã thoả thuận;
 • Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thoả thuận;
 • Giữ gìn nhà, sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;
 • Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng;
 •  Trả nhà cho bên cho thuê theo đúng thoả thuận.

Nội dung của hợp đồng

      Các bên tham gia hợp đồng thuê nhà kinh doanh có thể tự do thỏa thuận các điều khoản được ghi trong hợp đồng miễn sao các thỏa thuận đó phải phù hợp với các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong hợp đồng cần phải có một vài các điều khoản cơ bản sau:

 • Thông tin của các bên như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày tháng năm và nơi cấp giấy chứng minh nhân dân , địa chỉ thường trú của bên cho thuê và bên thuê.
 •  Đối tượng của hợp đồng thuê nhà kinh doanh
 • Giá thuê trong hợp đồng thuê nhà
 • Thời hạn thuê
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp thuê
 • Phương thức giải quyết tranh chấp.
 • Cam đoan của các bên.
 • Các thỏa thuận khác…

Hình thức của hợp đồng thuê nhà kinh doanh

      Hình thức của hợp đồng thuê nhà kinh doanh theo quy định tại điều 121 Luật Nhà ở 2014 thì phải được lập thành văn bản:

      Hợp đồng về nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản bao gồm các nội dung sau đây:

1. Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên;

2. Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó. Đối với hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư thì các bên phải ghi rõ phần sở hữu chung, sử dụng chung; diện tích sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng; diện tích sàn xây dựng căn hộ; mục đích sử dụng của phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư theo đúng mục đích thiết kế đã được phê duyệt ban đầu;

3. Giá trị góp vốn, giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá; trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở mà Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó;

4. Thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

5. Thời gian giao nhận nhà ở; thời gian bảo hành nhà ở nếu là mua, thuê mua nhà ở được đầu tư xây dựng mới; thời hạn cho thuê, cho thuê mua, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; thời hạn góp vốn;

6. Quyền và nghĩa vụ của các bên;

7. Cam kết của các bên;

8. Các thỏa thuận khác;

9. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;

10. Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;

11. Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký.

      Ngoài ra, theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì hợp đồng thuê nhà kinh doanh không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


Mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh

      Để có một bản mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh đúng pháp luật, bạn có thể download và sử dụng mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh của Luật Quang Huy tại đây.


      Trên đây là toàn bộ hướng dẫn về hợp đồng nhà kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu có thắc mắc cần được giải đáp hoặc mong muốn trợ giúp thêm về hợp đồng cho thuê nhà kinh doanh này bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật dân sự qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

        Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G