HƯỚNG DẪN HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP – TỔNG ĐÀI 19006588 – LUẬT NQH VIỆT NAM

      Hiện nay, vẫn còn rất nhiều người lao động sau khi nghỉ việc chưa biết được cách thức hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Để tránh những trường hợp đáng tiếc đó xảy ra, Luật NQH Việt Nam sẽ phân tích và đưa ra các vấn đề pháp lý để hướng dẫn người lao động có thể thực hiện việc hưởng BHTN một cách dễ dàng nhất.


Cơ sở pháp lí


Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

       Bảo hiểm thất nghiệp là quá trình tổ chức và sử dụng quỹ tiền tệ tập trung – quỹ bảo hiểm thất nghiệp – được hình thành do sự đóng góp của các bên tham gia (người lao động, người sử dụng lao động, và sự hỗ trợ của Nhà nước) nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động và gia đình họ khi gặp rủi ro về việc làm.

Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp
Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp

Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là những ai?

      Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là những đối tượng tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, và chỉ những đối tượng tham gia theo hình thức bảo hiểm xã hội bắt buộc mới được đóng bảo hiểm thất nghiệp (lưu ý: cán bộ công chức là trường hợp đặc biệt, không tham gia bảo hiểm thất nghiệp). Các đối tượng này được cụ định cụ thể tại Điều 46 Luật việc làm 2013 như sau:

“Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1,Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2.Trường hợp người lao động trên đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.”

      Vậy các đối tượng thuộc quy định trên khi đáp ứng đủ các điều kiện thì sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

cách nhận bảo hiểm thất nghiệp
Cách nhận bảo hiểm thất nghiệp

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 14 Quyết định 595/QĐ- BHXH quy định:

1. Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng;
2. Đơn vị đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN.
3. Nhà nước hỗ trợ 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Mức đóng BHTN
Mức đóng BHTN

      Theo quy định trên, người lao động sẽ phải đóng BHTN bằng 1% tiền lương tháng của mình.
Bên cạnh đó, mức lương tối đa để làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động hưởng lương theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là 20 tháng lương tối thiểu vùng căn cứ theo Khoản 2 Điều 58 Luật việc làm số 38/2013/QH13 về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp:

“2. Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp”


Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp là gì?

      Căn cứ theo quy định tại Điều 49 Luật việc làm 2013 quy định về điều kiện được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đang đóng BHTN được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

      Điều kiện thứ nhất, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

  • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
  • Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

      Điều kiện thứ hai, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

      Điều kiện thứ ba, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

      Điều kiện thứ tư, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

  • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
  • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
  • Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
  • Chết.

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp

      Khoản 1, Điều 50 Luật việc làm 2013 có quy định về mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp cụ thể như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.”

      Tiền bảo hiểm thất nghiệp 1 tháng = 60% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.


Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp

      Căn cứ theo khoản 2 Điều 50 Luật việc làm 2013 quy định về mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp:

“Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

3.Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng“.

      Theo cách tính trên thì nếu người lao động tham gia bảo hiểm từ đủ 1 năm đến 3 năm thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ 1 năm thì sẽ được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp

      Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp
Chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn cần chuẩn bị hồ sơ lãnh bảo hiểm thất nghiệp và nộp cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp gồm những giấy tờ gì?

        Theo quy định tại Điều 26 nghị định 28/2015/NĐ-CP về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

– Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, thông thường đơn này người lao động có thể lấy mẫu tại trung tâm giới thiệu việc làm.

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau:

  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
  • Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
  • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Sổ bảo hiểm xã hội (bản gốc và đã được chốt thời gian tham gia trong sổ BHXH)

– Ngoài ra khi nộp hồ sơ người lao động cần nộp kèm theo bản sao chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.

Nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp ở đâu?

      Căn cứ Khoản 1 Điều 46 Luật việc làm 2013:

 “Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.”

      Như vậy sau khi chuẩn bị đủ giấy tờ, bạn có thể nộp hồ sơ cho trung tâm dịch vụ việc làm thuộc sở lao động thương binh xã hội tại nơi bạn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp (không nhất thiết tại nơi cư trú) để đăng ký bảo hiểm thất nghiệp.

lãnh bảo hiểm thất nghiệp ở đâu
lãnh bảo hiểm thất nghiệp ở đâu

Thời gian nộp hồ sơ

Người lao động phải nộp hồ sơ, hoàn thành thủ tục đăng kí bảo hiểm thất nghiệp trong vòng 90 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

Thời gian giải quyết hồ sơ

       Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ bạn sẽ được nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

        Bên cạnh đó,tối đa trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn sẽ được nhận tiền trợ cấp tháng đầu tiên. Do đó, tối đa trong 25 ngày làm việc kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm nhận đủ hồ sơ bạn sẽ được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên.

Nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu?

Người lao động có thể nhận tiền trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc nhận chuyển khoản qua ATM. Tuy nhiên để nhận được tiền BHTN, mỗi tháng một lần người lao động phải trực tiếp tới thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm của mình tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp


      Trên đây là các vấn đề pháp lý cũng như các lưu ý cần thiết mà người lao động phải nắm được khi đi hưởng chế độ BHTN. Nếu còn bất kỳ vấn đề gì chưa rõ hoặc thắc mắc,vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn bảo hiểm thất nghiệp qua HOTLINE 19006588 của Luật NQH Việt Nam để được hỗ trợ giải đáp.

     Trân trọng./.


Bạn có thể tham khảo thêm

18
BẠN CÓ THỂ ĐẶT CÂU HỎI CHO CÁC LUẬT SƯ

avatar
9 Hãy Đặt Câu Hỏi Cho Các Luật Sư
9 Hãy Đặt Câu Hỏi Cho Các Luật Sư
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
13 Comment authors
Dang NhungNguyễn Văn SinhLương NgânNguyen ThaoPhạm Thị Như Trúc Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Nguyễn Văn Sinh
Guest
Nguyễn Văn Sinh

Cho em hỏi:
Em làm bên ngành Đường Sắt.Đóng bhxh từ tháng 10/2013 – 10/2019. Hệ số lương 1,38. Lương tối thiểu vùng 1: 4.180.000. Sáu tháng cuối trước khi xin nghỉ việc lương em thực nhận:
Tháng 5: 5.600.000
Tháng 6: 5.700.000
Tháng 7: 5.500.000
Tháng 8: 5.400.000
Tháng 9: 5.100.000
Lương tháng 10/2019 ( nghỉ phép ): 4.800.000
Xin tính giúp em lương thất nghiệp là bao nhiêu ạ

Dang Nhung
Member
Dang Nhung

Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến cho tổng đài chúng tôi
Theo quy định của pháp luật trong trường hợp bạn được nhận 6 tháng trợ cấp thất nghiệp với mức hàng tháng là: 3.210.000 VND
Nếu còn thắc mắc xin liên hệ tổng đài 19006588

Phạm Thị Như Trúc
Guest
Phạm Thị Như Trúc

chào a/c, e được hưởng thất nghiệp 3 tháng là T9,T10,T11, thất nghiệp của T11 thì bên bảo hiểm hẹn 14/12 trả kết quả. Trong khi đó, đầu t12 e tìm đc việc làm và cty mới cũng đóng bảo hiểm vào đầu t12 luôn, vậy thì đến 14/12 bảo hiểm họ có chi trả tiền thất nghiệp T11 cho e ko ạ, e cảm ơn.

Lương Ngân
Member
Lương Ngân

Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến tổng đài chúng tôi . Với câu hỏi của bạn chúng tôi sẽ giải đáp như sau: Theo quy định của pháp luật người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm thì sẽ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày có việc làm thì phải thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm. Do đó, bạn đang có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm ngày đầu tháng 12 thì trong… Read more »

Đào Dũng
Guest
Đào Dũng

BHTN tôi chưa hưởng là 10 năm 1 tháng, mức lương cơ bản 6 tháng cuối cùng trước khi nghỉ việc là 4,5 triệu, vậy làm ơn cho tôi hỏi là tôi đc hưởng mức bảo hiểm thất nghiệp là bao tiền ạ ?

Nguyen Thao
Member
Nguyen Thao

cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến tổng đài chúng tôi . Với câu hỏi của bạn chúng tôi sẽ giải đáp như sau:
theo quy định về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng thì công thức là:
60% bình quân lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trong 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc .
Do đó mức hưởng của bạn sẽ là 4tr500 *60%= 2tr700 nghìn đồng
nếu còn thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 18006588

Đào Dũng
Guest
Đào Dũng

Số tháng BHTN mà tôi chưa đc hưởng là 10 năm 1 tháng, lương cơ bản 6 tháng cuối cùng của tôi là 4,5 triệu, vậy làm ơn cho hỏi là mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp của tôi được hưởng là bao nhiêu tiền ạ ?, mong được phản hồi sớm, xin cảm ơn !

Nguyen Thao
Member
Nguyen Thao

cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến tổng đài chúng tôi . Với câu hỏi của bạn chúng tôi sẽ giải đáp như sau:
theo quy định về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng thì công thức là:
60% bình quân lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trong 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc .
Do đó mức hưởng của bạn sẽ là 4tr500 *60%= 2tr700 nghìn đồng
nếu còn thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 18006588

hải
Guest
hải

anh chị cho em hỏi . em đóng bhxh được 2 năm 8 tháng
1-12 2016 3tr350
1-12 2017 3tr6
1-8 2018 3tr8
anh chị cho em hỏi em rút bh 1 lẩn dc bao nhiêu ạ ?

Nguyen Thao
Member
Nguyen Thao

Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến cho tổng đài chúng tôi. Câu trả lời của chúng tôi về thắc mắc của bạn như sau :
Do thông tin bạn đã cung cấp thì mức lương bình quân của bạn sẽ là 3 triệu 698 nghìn. Thời gian đóng bhxh là 2 năm 8 tháng
Mức hưởng bhxh 1 lần sẽ là 22 triệu 189 nghìn
Nếu còn vấn đề thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn trực tiếp.

Trà
Guest
Trà

Chào NQH. Mình có gọi điện 19006588 để nhờ bên bạn tư vấn, đang call thì sim hết tiền nên ngắt giữa chừng. Xin lỗi bạn nhé. Nhờ bạn tư vấn đầy đủ giúp mình ở đây được không? Mình đã đi làm và đóng BH đầy đủ được hơn 6 năm ở VN. Mình sắp sang Philippines làm việc khoảng 3 năm. 1. Việc đóng BH ngắt quãng như vậy có ảnh hưởng gì đến quyền lợi và khoản trợ cấp thất nghiệp / lương hưu sau này của mình không? 2. Sau khi nghỉ công ty ở VN,… Read more »

Kim Tuyến
Member
Kim Tuyến

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

hiếu
Guest
hiếu

Tôi xin được hỏi,tôi làm 19 năm đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ mà sao tôi chỉ lãnh có 12 tháng tiền thất nghiệp ?

Kim Tuyến
Member
Kim Tuyến

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này chúng tôi xin trả lời như sau: Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật việc làm năm 2013 thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa sẽ không quá 12 tháng. Vì vậy với trường hợp của bạn mặc dù bạn đã đóng 19 năm bảo hiểm thất nghiệp nhưng bạn sẽ chỉ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không quá 12 tháng. Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây của Luật NQH chúng tôi:HƯỚNG… Read more »

Phương
Guest
Phương

Tôi xin được hỏi luật sư tôi đi làm từ tháng 3/2010 đến 19/5/2019 tôi nghỉ việc do giá đình có việc nên tôi không viết đơn mà tôi nghỉ ngang.đến 17/6 công tỷ có quyết định thôi việc cho tôi và giả sổ bảo hiểm. Tôi đi làm bảo hiểm thất nghiệp thì được trưng tâm giới thiệu việc làm trả lời là không đủ điều kiện để hưởng BHTN tôi không hiểu lý do tại sao xin luật sư giải đáp

Lê Linh
Guest
Lê Linh

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

Phương
Guest
Phương

Chào các luật sư! Tôi có 1 câu hỏi liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp rất mong đc giải đáp! Tháng 8/2019 tôi nghỉ việc tại công ty, trong thời gian 24 tháng trước khi nghỉ việc tôi đã đóng bhxh bắt buộc đủ 12 tháng. Nhưng tháng 4/2019 và tháng 5/2019 tôi không đóng bảo hiểm do thử việc ở công ty mới. Tôi được biết nếu đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì “mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp… Read more »

Lê Linh
Guest
Lê Linh

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình đến chúng tôi. Trường hợp này bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Pháp luật 19006588 để được hướng dẫn cụ thể!

G

TƯ VẤN NGAY!