Hướng dẫn thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần bao gồm 03 bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bao gồm Sổ bảo hiểm xã hội, Chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu), Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú.
 • Bước 3: Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết hồ sơchi trả tiền bảo hiểm xã hội 1 lần trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải giải trình bằng văn bản.

       Hiện nay khi người dân tham gia bảo hiểm bắt buộc tại doanh nghiệp hay bảo hiểm tự nguyện thì đều sẽ có thể được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần khi đủ điều kiện và có nhu cầu hưởng. Để giải đáp những thắc mắc của các bạn liên quan đến thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần, bài viết sau của Luật Quang Huy chúng tôi sẽ phân tích chi tiết về các vấn đề điều kiện, mức hưởng và cách lãnh bảo hiểm xã hội một lần gửi đến bạn đọc.


Cơ sở pháp lý


Bảo hiểm xã hội 1 lần là gì?

      Bảo hiểm xã hội 1 lần là chế độ an sinh do nhà nước đề ra để hỗ trợ cho những người lao động tham gia bảo hiểm bắt buộc và người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có yêu cầu và đủ điều kiện sẽ được lãnh bảo hiểm 1 lần.

      Theo khoản 3 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định khái niệm bảo hiểm xã hội như sau: Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.


Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

   Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP có quy định về điều kiện lãnh bảo hiểm xã hội 1 lần:

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

       Bên cạnh đó, theo quy định tại điều 1 Nghị quyết 93/2015 thì điều kiện để lãnh bảo hiểm xã hội một lần nếu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

      Như vậy, để được lãnh tiền bảo hiểm xã hội 1 lần cần đáp ứng những điều kiện sau:

 • Đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ số năm tham gia bảo hiểm xã hội
 •  Ra nước ngoài định cư
 • Mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng
 • Ngừng đóng bảo hiểm xã hội 1 năm đối với cả bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện
Rút bảo hiểm xã hội một lần

Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

   Đối với cách tính tiền lãnh bảo hiểm xã hội, có quy định với 2 trường hợp như sau:

Trường hợp đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm

      Theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 60 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau: Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì cách tính tiền lãnh bảo hiểm xã hội 1 lần bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

      Vậy nếu chưa đóng đủ bảo hiểm xã hội 1 năm thì cách tính lãnh bảo hiểm xã hội 1 lần được tính theo công thức sau:

Mức hưởng = 22% x các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội(tối đa 02 tháng bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội)

Trường hợp đóng bảo hiểm xã hội trên 1 năm

       Theo điểm a, b Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về cách tính lãnh tiền bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

      Vậy nếu đóng đủ bảo hiểm xã hội trên 1 năm thì các tính bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau:

Mức hưởng = 1.5 x mức bình quân tiền lương tháng x thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 + x  mức bình quân tiền lương tháng  x  thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội sau năm 2014

    Lưu ý: Các tháng lẻ có tham gia bảo hiểm xã hội được làm tròn theo công thức tính như sau:

 • Thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 – 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 – 11 tháng được tính là một năm.
 • Trường hợp tính đến trước ngày 01/01/2014, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

      Căn cứ vào Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và điểm a tiết 1.2.3 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 về hồ sơ làm bảo hiểm xã hội 1 lần và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động thì hồ sơ lãnh bảo hiểm xã hội 1 lần bao gồm:

 • Sổ bảo hiểm xã hội bản chính;
 • Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần (theo mẫu 14- HSB);
 • Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (1 bản sao công chứng tuy nhiên người lao động khi đi làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần mang bản gốc đi đề đối chiếu hồ sơ);
 • Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú lâu dài để đối chiếu (sổ tạm trú KT3) bản gốc.
 • Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây
 • Hộ chiếu do nước ngoài cấp.
 • Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài.
 • Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.
 • Trường hợp bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì hồ sơ lãnh bảo hiểm xã hội một lần có thêm trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được; nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa thể hiện tình trạng suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự phục vụ được.
 • Trường hợp thanh toán phí giám định y khoa thì thủ tục nhận bảo hiểm 1 lần có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa.  
Nơi nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội

Rút bảo hiểm xã hội 1 lần ở đâu

   Căn cứ theo điều 3 Quyết định 636/QĐ-BHXH thì người lao động làm thủ tục lãnh bảo hiểm 1 lần tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi người lao động có sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

   Theo điểm 2.2 khoản 2 Điều 26 Quyết định 636/QĐ-BHXH quy định hồ sơ và cách lãnh bảo hiểm xã hội 1 lần:

    Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và người tự đóng tiếp bảo hiểm xã hội bắt buộc, người chờ đủ Điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội lãnh 1 lần theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 19 cho bảo hiểm xã hội huyện hoặc bảo hiểm xã hội tỉnh nơi cư trú để hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng; nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 20 cho bảo hiểm xã hội huyện hoặc bảo hiểm xã hội tỉnh nơi cư trú (trong trường hợp bảo hiểm xã hội tỉnh được phân cấp giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần) để hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

   Như vậy, người tham gia bảo hiểm xã hội thực hiện thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh (trong trường hợp bảo hiểm xã hội tỉnh được phân cấp giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần) tại nơi đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú dài hạn (Tạm trú KT3).


Thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần

         Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2014, thủ tục nhận bảo hiểm xã hội 1 lần được quy định như sau:

Chuẩn bị hồ sơ 

         Người lao động chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ như đã nêu trên trước khi đến cơ quan bảo hiểm xã hội

Nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền

         Sau 1 năm nghỉ việc không tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì người lao động tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh (trong trường hợp bảo hiểm xã hội tỉnh được phân cấp giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần) nơi người lao động đang có hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú dài hạn KT3 để tiến hành thủ tục làm bảo hiểm xã hội 1 lần.

Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

        Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


       Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn về thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội 1 lần, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

        Trân trọng./.


4.4 / 5 ( 31 bình chọn )

1,540 thoughts on “Hướng dẫn thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần”

 1. Nguyễn Đức

  Từ 09/2011 – 04/2012: lương đóng BHXH là 1.368.100đ
  Từ 05/2012 – 06/2013: lương đóng BHXH là 1.753.500đ
  Từ 07/2013 – 08/2013: là 1.920.500đ
  Từ 09/2013 – 08/2015 là: 2.254.000đ
  Từ 09/2015 – 12/2015 là: 2.656.500đ
  Từ 01/2016 – 12/2016 là: 3.745.000đ
  Từ 01/2017 – 12/2017 là: 4.912.500đ
  Từ 01/2018 – 12/2018 là: 5.532.200đ
  Từ 01/2019 – 03/2019 là: 5.810.200đ
  Từ 04/2019 – 11/2019 là: 7.524.000đ
  Tổng thời gian đóng BHXH là 8 năm 3 tháng. Xin hỏi số tiền thanh toán BHXH 1 lần được bao nhiêu? Xin cảm ơn!

  1. Phương Phương

   Chào bạn vấn đề bạn thắc mắc chúng tôi trả lời tới bạn như sau:
   Bình quân tiền lương đã bao gồm hệ số trượt giá của bạn là: 4 045 000
   Tổng tiền BHXH 1 lần bạn rút đc là 66 756 000
   Trên đây là câu trả lời của chúng tôi. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc bạn có thể liên hệ tổng đài 19006588 để được hỗ trợ

 2. Nga Trương

  Xin cho tôi hỏi ạ. Tôi đã thôi ko đóng bảo hiểm xã hội cách đây mấy năm và vẫn chưa rút tiền bảo hiểm xã hội. Và nơi hộ khẩu của tôi thì ở quê nhưng nộp bảo hiểm thì ở tphcm. Vậy tôi muốn rút tiền bảo hiểm xã hội ở quê hay ở tphcm nơi tôi đã đóng vậy ạ. Xin cám ơn

  1. Chào bạn, về vấn đề thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:
   Bảo hiểm mà bạn đang muốn rút có phải là bảo hiểm xã hội một lần không ạ? Trong trường hợp bạn muốn rút bảo hiểm xã hội một lần thì bạn chỉ có thể rút tại 2 nơi đó nơi bạn có hộ khẩu thường trú tức là ở quê bạn hoặc nơi bạn có sổ tạm trú dài hạn.
   Trên đây là câu trả lời tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vấn đề thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn trực tiếp.

 3. 11/2018_12/2018..3.777.000
  01/2019_12/2019..3.967.000
  01/2020_03/2020..4.194.000
  Xem giúp em rút 1 lần được nhiu ạ

  1. Chào bạn, về vấn đề thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:
   Số tiền bạn nhận được khi rút BHXH 1 lần là 11.994.109
   Trên đây là câu trả lời tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vấn đề thắc mắc bạn có thể gọi điện đến tổng đài 19006588 để được tư vấn trực tiếp.

 4. Lê thị tuyến

  Tính giúp e bảo hiểm rút một lần với ạ
  2/2013 -12/2013 :2.650
  1/2014-6/2014 :3024
  9-2014-12/2014 :3034
  1/2015-5/2015 :3483
  10/2016-12/2016 :4700
  1/2017-6/2017 :5200
  1/2019-11/2019 :4700
  E cảm ơn ad

  1. Nguyễn Hoài

   Chào bạn, vấn đề bạn thắc mắc chúng tôi trả lời tới bạn như sau:
   Dựa vào quá trình tham gia bảo hiểm xã hội mà bạn cung cấp, mức bình quân tiền lương của bạn là 4.106.025 đồng, mức bảo hiểm xã hội một lần của bạn là 32.848.200 đồng.
   Trên đây là câu trả lời của chúng tôi, nếu còn vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 19006588 để được hỗ trợ.
   Trân trọng./.

 5. Trần Thị tuyến

  Cho em hỏi em ko có giấy quyết định ngĩ việc thì có được hưởng chế độ bảo hiểm xã Hội một lần ko ạ.nhờ luật sư tư vấn cho em với.e cảm ơn

  1. Nguyễn Hoài

   Chào bạn, vấn đề bạn thắc mắc chúng tôi trả lời tới bạn như sau:
   Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về hồ sơ thanh toán tiền bảo hiểm xã hội một lần thì không yêu cầu phải có quyết định nghỉ việc nên việc bạn không có quyết định nghỉ việc thì vẫn có thể thanh toán tiền bảo hiểm xã hội một lần bình thường.
   Trên đây là câu trả lời của chúng tôi, nếu còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 19006588 để được hỗ trợ.
   Trân trọng./.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *