KẾ HOẠCH 1455/KH-UBND VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG VÀ SAU DỊCH SARS-COV-2 TỪ NAY ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020 DO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH

      Nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp thành phố nhanh chóng khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần duy trì ổn định kinh tế thành phố và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch SARS-CoV-2 từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Với bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ giúp bạn tìm hiểu về: Kế hoạch 1455/KH-UBND Hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch SARS-CoV-2 từ nay đến ngày 31/12/2020.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung của kế hoạch 1455/KH-UBND

      Theo Kế hoạch, thì thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiến hành hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong đợt dịch này như sau:

  • Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh trong điều kiện đảm bảo an toàn;
  • Hỗ trợ chi phí sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp (đang sản xuất, tạm ngừng sản xuất) và chi phí sinh hoạt cho người dân;
  • Hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh;
  • Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch SARS-CoV-2.

      Thời gian thực hiện kế hoạch 1455/KH-UBND được tiến hành từ nay đến hết năm 2020.


Nội dung của kế hoạch 1455/KH-UBND

Nội dung cụ thể của kế hoạch 14455/KH-UBND được UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành như sau:

TẢI KẾ HOẠCH 1455/KH-UBND

Kế hoạch 1455/KH-UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1455/KH-UBND                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG VÀ SAU DỊCH SARS-COV-2 TỪ NAY ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020

      Nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp thành phố nhanh chóng khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần duy trì ổn định kinh tế thành phố và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch SARS-CoV-2 từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, cụ thể như sau:

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích

1.1. Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh những nơi có nhu cầu hoạt động hiệu quả và phải đảm bảo điều kiện an toàn theo tiêu chí của Ủy ban nhân dân thành phố, qua đó góp phần giữ ổn định tăng trưởng kinh tế, phát triển sản xuất kinh doanh sau dịch được kiểm soát, đảm bảo thu ngân sách nhà nước và chi thường xuyên.

1.2. Hỗ trợ giảm chi phí, vốn cho các doanh nghiệp đang sản xuất không thể duy trì sản xuất kinh doanh để kịp phục hồi sau dịch SARS-CoV-2.

1.3. Đảm bảo an sinh xã hội và việc làm cho người lao động, đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu hàng ngày của người lao động trên địa bàn thành phố.

Yêu cầu

2.1. Sở ngành, quận – huyện phải theo dõi, nắm bắt sát tình hình hoạt động, khó khăn của doanh nghiệp để đề xuất giải quyết cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ) và người lao động.

2.2. Các Sở ngành phải chủ động phối hợp và đồng bộ theo yêu cầu: Sở phụ trách lĩnh vực phải nắm toàn diện, Sở chuyên ngành phải hướng dẫn cụ thể các chính sách (phải xây dựng Bộ tiêu chí ưu tiên của từng ngành).

2.3. Thời gian thực hiện: từ nay đến hết năm 2020.

NỘI DUNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Tập trung triển khai 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh trong điều kiện đảm bảo an toàn

Các Sở ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân 24 quận – huyện tham mưu các nội dung:

1.1. Rà soát, khảo sát nhu cầu cần được hỗ trợ của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh theo Bộ tiêu chí an toàn của thành phố đã ban hành;

1.2. Xây dựng các bộ tiêu chí xếp hạng ưu tiên hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh (đảm bảo các yêu cầu: chính xác, dễ phân loại, áp dụng) và tổ chức hướng dẫn thực hiện đối với từng ngành, lĩnh vực do các Sở, ngành phụ trách;

1.3. Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp giảm các thủ tục hành chính để hỗ trợ lưu thông hàng hóa trên địa bàn; trong đó có các thủ tục hải quan để duy trì các hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu thành phố.


Các văn bản có liên quan

      Nghị quyết 42/NQ-CP: về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch. Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động. Việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở lên tại Nghị quyết này thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

      Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.Chính phủ áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản suất, kinh doanh; sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm; doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Kế hoạch 1455/kh-ubnd

TẢI KẾ HOẠCH 1455/KH-UBND


Dịch vụ tư vấn soạn thảo văn bản

      Công ty Luật Quang Huy chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp.


      Trên đây là: Kế hoạch 1455/KH-UBND hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch COVID-19 tại TP.HCM. Trong quá trình giải quyết vấn đề nếu còn có thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tới Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

        Trân trọng./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *