KẾ HOẠCH 1467/KH-UBND NĂM 2019 THỰC HIỆN CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2019-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

      Kế hoạch 1467/KH-UBND năm 2019 thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung kế hoạch 1467/KH-UBND

      Mục đích kế hoạch 1467/KH-UBND hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận như sau:

  • Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; xác định nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhằm tăng nhanh và bền vững số người tham gia bảo hiểm xã hội, ổn định chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân trong nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.
  • Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo củCấp ủy đảng, chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội các cấp trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động; góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.
  • Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp.
  • Đẩy mạnh khai thác đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo him xã hội tự nguyện, bảo him thất nghiệp.

Nội dung kế hoạch 1467/KH-UBND

      Kế hoạch 1467/KH-UBND năm 2019 thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có nội dung như sau:


Kế hoạch 1467/KH-UBND

TẢI NỘI DUNG KẾ HOẠCH 1467/KH-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1467/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 09 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2019-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

      Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội;

      Thực hiện Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc giao chỉ tiêu định hướng phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2019;

      Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

      1. Mục đích:

      a) Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; xác định nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhằm tăng nhanh và bền vững số người tham gia bảo hiểm xã hội, ổn định chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân trong nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

      b) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo củCấp ủy đảng, chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội các cấp trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động; góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

      c) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp.

      d) Đẩy mạnh khai thác đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo him xã hội tự nguyện, bảo him thất nghiệp.

      2. Yêu cầu:

      a) Phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong đôn đốc, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHTN).

      b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa thành nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt tăng cường vận động người dân tham gia bảo hiểm tự nguyện.


Các văn bản có liên quan

Đối với người lao động thì Bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp là một trong những khoản hỗ trợ cần thiết để đảm bảo cho cuộc sống của người lao động vì vậy để đảm bảo quyền lợi người lao động thì người lao động Quốc hội đã bổ sung nhiều văn bản pháp luật để điều chỉnh hướng dẫn tham gia, hưởng trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm xã hội bao gồm như sau:

  • Kế hoạch 47/KH-UBND về thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
  • Kế hoạch 519/KH-BHXH năm 2017 về tổ chức thực hiện nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
  • Quyết định 838/QĐ-BHXH năm 2017 quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do bảo hiểm xã hội việt nam ban hành
  • Nghị định 61/2015/NĐ-CP: Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm được ban hành ngày 09/07/2015, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/09/2015. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật Việc làm về chính sách việc làm công, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên và Quỹ quốc gia về việc làm.

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Kế hoạch 1467/KH-UBND năm 2019 thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *