KẾ HOẠCH 519/KH-BHXH NĂM 2017 VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 166/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

      Kế hoạch 519/KH-BHXH năm 2017 về tổ chức thực hiện nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung kế hoạch 519/KH-BHXH

     Thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kế hoạch với yêu cầu như sau:

  • Quán triệt và thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP đối với toàn thể công chức, viên chức trong toàn Ngành và tuyên truyền có hiệu quả đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu về BHXH, BHYT, BHTN tập trung toàn Ngành; kết nối thông tin, dữ liệu với các cơ quan, tổ chức liên quan để thực hiện GDĐT.
  • Đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng việc GDĐT giữa cơ quan BHXH với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia GDĐT và giữa cơ quan BHXH với tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN.
  • Công khai, minh bạch các quy định của cơ quan BHXH về hồ sơ, quy trình GDĐT lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.
  • Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP.

Nội dung kế hoạch 519/KH-BHXH

       Kế hoạch 519/KH-BHXH năm 2017 về tổ chức thực hiện nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có nội dung như sau:


Kế hoạch 519/KH-BHXH năm 2017

TẢI NỘI DUNG KẾ HOẠCH  519/KH-BHXH


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 519/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 166/2016/NĐ-CP NGÀY 24/12/2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

      Thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kế hoạch như sau:

      I. Mục đích, yêu cầu

      1. Mục đích

      Tổ chức thực hiện Nghị định về giao dịch điện tử (GDĐT) trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia GDĐT.

      Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH; sổ BHXH sẽ được thay thế bằng thẻ BHXH.

      2. Yêu cầu

      Quán triệt và thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP đối với toàn thể công chức, viên chức trong toàn Ngành và tuyên truyền có hiệu quả đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

      Xây dựng cơ sở dữ liệu về BHXH, BHYT, BHTN tập trung toàn Ngành; kết nối thông tin, dữ liệu với các cơ quan, tổ chức liên quan để thực hiện GDĐT.

      Đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng việc GDĐT giữa cơ quan BHXH với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia GDĐT và giữa cơ quan BHXH với tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN.

      Công khai, minh bạch các quy định của cơ quan BHXH về hồ sơ, quy trình GDĐT lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

      Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP.


Một số văn bản có liên quan

        Một số văn bản có liên quan đến vấn đề bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và chế độ trợ cấp thất nghiệp như sau:

  • Quyết định 838/QĐ-BHXH năm 2017 quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do bảo hiểm xã hội việt nam ban hành
  • Nghị định 61/2015/NĐ-CP: Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm được ban hành ngày 09/07/2015, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/09/2015. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật Việc làm về chính sách việc làm công, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên và Quỹ quốc gia về việc làm.
  • Quyết định 1954/QĐ-UBND năm 2014 về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2013-2015 và 2020 do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

     Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Kế hoạch 519/KH-BHXH năm 2017 về tổ chức thực hiện nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *