Luật – Biểu mẫu

NGHỊ ĐỊNH 28/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Nghị định 28/2015/NĐ-CP

      Bảo hiểm thất nghiệp là giải pháp giúp người lao động xoay vòng kinh tế và giải quyết các vấn đề tài chính trong giai đoạn tìm kiếm công việc mới. Thế nhưng, không ít người lao động vì không nắm rõ cách tính bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất đi …

NGHỊ ĐỊNH 28/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Xem »

MẪU CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHẬM ĐĂNG KÝ BHXH THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Mẫu công văn giải trình BHXH

      Hiện nay, rất nhiều công ty đã và đang nhận được thông báo yêu cầu đóng bảo hiểm từ cơ quan bảo hiểm. Trong trường hợp này công ty cần nộp công văn giải trình chậm đăng ký bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm. Giải trình về lý do …

MẪU CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHẬM ĐĂNG KÝ BHXH THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT Xem »

NGHỊ ĐỊNH 108/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TINH GIẢN BIÊN CHẾ

chế độ tinh giản biên chế

      Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế mới nhất được chính phủ ban hành làm rõ những đối tượng và chính sách về tinh giản biên chế áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến cấp …

NGHỊ ĐỊNH 108/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TINH GIẢN BIÊN CHẾ Xem »

LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014

Luật doanh nghiệp năm 2014

      Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định …

LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014 Xem »

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU 2020

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

      Nhãn hiệu là thứ dùng để phân biệt các sản phẩm của các doanh nghiệp khác nhau, trong quá trình hoạt động kinh doanh, có những doanh nghiệp muốn chuyển nhượng lại nhãn hiệu của mình cho chủ thể khác hoặc một cách khác để sinh lợi từ nhãn hiệu là cho …

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU 2020 Xem »

MẪU D04C-TS DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐANG THAM GIA BHXH ĐÃ GIẢI THỂ, PHÁ SẢN, BỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, NGỪNG HOẠT ĐỘNG, TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG, BỎ ĐỊA CHỈ KINH DOANH

Mẫu D04c -TS

Mẫu D04c-TS: Danh sách đơn vị tham gia BHXH đã giải thể, phá sản là mẫu danh sách được lập ra để ghi chép về danh sách các đơn vị tham gia BHXH đã giải thể, phá sản. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin của đơn vị doanh nghiệp, mã số bảo hiểm… Qua …

MẪU D04C-TS DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐANG THAM GIA BHXH ĐÃ GIẢI THỂ, PHÁ SẢN, BỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, NGỪNG HOẠT ĐỘNG, TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG, BỎ ĐỊA CHỈ KINH DOANH Xem »

MẪU D04B-TS: DANH SÁCH ĐƠN VỊ BHXH CHƯA THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN ĐẦY ĐỦ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Mẫu D04b-TS

      Mẫu D04b-TS: Danh sách đơn vị BHXH chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đầy đủ cho người lao động là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép lại danh sách những đơn vị BHXH chưa tham gia bảo hiểm đầy đủ cho người lao động. Mẫu danh …

MẪU D04B-TS: DANH SÁCH ĐƠN VỊ BHXH CHƯA THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN ĐẦY ĐỦ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Xem »

NGHỊ ĐỊNH 01/2017/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤT ĐAI

     Hầu hết các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013 đều được ban hành ngay sau khi Luật đất đai ra đời. Cụ thể, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15/4/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 …

NGHỊ ĐỊNH 01/2017/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤT ĐAI Xem »

HỖ TRỢ NGAY!

Scroll to Top