Luật – Biểu mẫu

LUẬT GIÁO DỤC 2019

Luật giáo dục 2019

       Luật Giáo dục 2019 được lãnh đạo Bộ Giáo dục giới thiệu trong buổi họp tại Văn phòng Chủ tịch nước sáng 4/7 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các …

LUẬT GIÁO DỤC 2019 Xem »

LUẬT KIẾN TRÚC 2019

Luật kiến trúc 2019

      Vừa qua, Luật kiến trúc 2019 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 13/6/2019. Theo đó, Luật kiến trúc 2019 được ban hành vào ngày 17/2020 quy định một số các điểm mới về nguyên tắc hoạt động của ngành kiến trúc, quy chế quản …

LUẬT KIẾN TRÚC 2019 Xem »

LUẬT THƯ VIỆN 2019

Luật thư viện 2019

      Đây là điểm mới nổi bật được quy định tại Luật Thư viện 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 21/11/2019 so với Pháp Lệnh thư viện năm 2000. Theo đó, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài, cộng đồng dân cư đầu tư …

LUẬT THƯ VIỆN 2019 Xem »

NGHỊ ĐỊNH 33/2016/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU HƯỞNG LƯƠNG NHƯ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN

Nghị định 33/2016/ND-CP

      Nghị định số 33/2016/NĐ-CP quy định Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ BHXH và là cơ sở để giải quyết chế độ BHXH đối với từng cá nhân. Đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ …

NGHỊ ĐỊNH 33/2016/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU HƯỞNG LƯƠNG NHƯ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN Xem »

LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM 2019

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

       Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định hộ chiếu có gắn chíp điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người được cấp. Được cấp cho công …

LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM 2019 Xem »

THÔNG TƯ SỐ 58/2020/TT-BCA QUY ĐỊNH QUY TRÌNH CẤP, THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Thông tư 58/2020/TT-BCA

      Thông tư số 58/2020/TT-BCA Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bao gồm: Xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô …

THÔNG TƯ SỐ 58/2020/TT-BCA QUY ĐỊNH QUY TRÌNH CẤP, THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Xem »

NGHỊ ĐỊNH 61/2020/NĐ-CP VỀ SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 28/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT VIỆC LÀM VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Nghị định 61/2020/NĐ-CP

      Ngày 29/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Qua bài viết của Luật Quang Huy mời các bạn cùng xem và tải về Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi một số điều của …

NGHỊ ĐỊNH 61/2020/NĐ-CP VỀ SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 28/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT VIỆC LÀM VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Xem »

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Bảng giá đất tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2024

      Tại thời điểm hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã ban hành bảng giá đất giai đoạn 5 năm (từ năm 2020-2024) được áp dụng từ ngày 1/1/2020. Không ít người thắc mắc bảng giá đất dùng để làm gì? Có phải là được dùng để tính tiền bồi …

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2020 – 2024 Xem »

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Bảng giá đất tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020 - 2024

      Đầu năm 2020, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã ban hành bảng giá đất giai đoạn 5 năm (từ năm 2020-2024) được áp dụng từ ngày 1/1/2020. Không ít người thắc mắc bảng giá đất dùng để làm gì? Có phải là được dùng để tính tiền bồi thường khi …

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024 Xem »

Scroll to Top