Luật – Biểu mẫu

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên

       Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là hai loại Giấy liên quan đến việc đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Vậy Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là gì? Yêu cầu và nội dung của nó ra sao? Mời quý khách …

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Xem »

MẪU CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỚI CƠ QUAN THUẾ – LUẬT NQH VIỆT NAM

công văn giải trình với cơ quan thuế

      Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế là mẫu bản công văn được các cơ quan, doanh nghiệp lập ra và gửi tới chi cục thuế để giải trình về một việc nào đó. Mẫu công văn giải trình này nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, nội dung giải …

MẪU CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỚI CƠ QUAN THUẾ – LUẬT NQH VIỆT NAM Xem »

CHỈ THỊ 05/CT-TTG NĂM 2020 VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA

Chỉ thị 05/CT-TTG năm

         Chỉ thị 05/CT-TTG năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra do thủ tướng chính phủ ban hành. Xử lý nghiêm người tung tin sai sự thật về vi rút Corona Đây là nội dung tại Chỉ thị …

CHỈ THỊ 05/CT-TTG NĂM 2020 VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA Xem »

CHỈ THỊ 11/CT-TTG NĂM 2020 VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19

Chỉ thị 11/CT-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/3/2020.

      Đây là nội dung đáng chú ý trong Chỉ thị 11/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Theo đó, giao NHNN hướng dẫn các …

CHỈ THỊ 11/CT-TTG NĂM 2020 VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19 Xem »

CÔNG VĂN 1064/LĐTBXH-QHLĐTL CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG THỜI GIAN NGỪNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH BỆNH COVID-19

Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL

      Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 được Bộ Lao Động Thương Binh và xã hội ban hành ngày …

CÔNG VĂN 1064/LĐTBXH-QHLĐTL CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG THỜI GIAN NGỪNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH BỆNH COVID-19 Xem »

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CÔNG TY CHO CÁ NHÂN NĂM 2020

      Không phải lúc nào người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cũng có thể tự mình đi làm các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp của mình. Đặc biệt, khi doanh nghiệp thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước. Và một cá nhân có thể đại …

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CÔNG TY CHO CÁ NHÂN NĂM 2020 Xem »

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH NĂM 2020 – LUẬT NQH VIỆT NAM

Biểu mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

      Thành lập hộ kinh doanh đang được khá nhiều người lựa chọn. Hộ kinh doanh rất phù hợp cho những mô hình kinh doanh nhỏ lẻ, có doanh thu không quá cao. Cũng tương tự như Thành lập doanh nghiệp, để thành lập hộ kinh doanh cá thể, các cá nhân cũng …

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH NĂM 2020 – LUẬT NQH VIỆT NAM Xem »

LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2017 – LUẬT NQH VIỆT NAM

luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

      Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật Hỗ trợ DN vừa và nhỏ) năm 2017 quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và …

LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2017 – LUẬT NQH VIỆT NAM Xem »

Scroll to Top