Hợp đồng

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN CHUẨN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Hợp đồng mua bán tài sản mới nhất

      Mua bán là một trong những giao dịch dân sự phổ biến trong đời sống. Để thực hiện việc mua bán đảm bảo tính pháp lý các bên cần soạn hợp đồng bằng văn bản. Đặc biệt là những hợp đồng có giá trị lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều chủ …

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN CHUẨN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT Read More »

MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN MỚI NHẤT

Ngày 14/05/2019, Bộ Nội vụ ban hành thông tư số 03/2019/TT-BNV sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức viên chức, nâng ngạch công chức, tăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính …

MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN MỚI NHẤT Read More »

MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN CHUẨN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

      Thực tế hiện nay, do nhu của của từng cá nhân, tổ chức khi họ có thẩm quyền và nghĩa vụ nhất định, tuy nhiên những chủ thể này lại không có khả năng, điều kiện hoặc do hoàn cảnh khách quan ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ …

MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN CHUẨN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT Read More »

G