Mẫu đơn

TỔNG HỢP MẪU ĐƠN LY HÔN CHUẨN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 2020

      Việc lựa chọn mẫu đơn ly hôn (đơn ly dị) rất quan trọng quá trình ly hôn vì nếu bạn không nộp đúng mẫu đơn theo quy định thì Tòa án sẽ không giải quyết vụ việc ly hôn của bạn. Vì vậy cần tham khảo Mẫu đơn ly hôn trước khi …

TỔNG HỢP MẪU ĐƠN LY HÔN CHUẨN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 2020 Xem »

TỔNG HỢP MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CHUẨN THEO QUY ĐỊNH NĂM 2020

Mẫu giấy ủy quyền

      Giấy ủy quyền là một trong những giấy tờ pháp lý có thể sử dụng để ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân thay mặt cho công ty hay giám đốc. Vậy nếu bạn đang thắc mắc về nội dung và cách thức viết giấy ủy quyền bạn có …

TỔNG HỢP MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CHUẨN THEO QUY ĐỊNH NĂM 2020 Xem »

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ DO BỊ MẤT

Phiếu giao nhận hồ sơ Cấp lại thẻ BHYT do mất

      Phiếu giao nhận hồ sơ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị mất sử dụng trong trường hợp bị mất thẻ BHYT. Khi có phát sinh trên, Đơn vị sử dụng lao động tiếp nhận hồ sơ để lập hồ sơ điện tử theo Phiếu giao nhận hồ sơ điện …

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ DO BỊ MẤT Xem »

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP ĐỐI VỚI THÂN NHÂN NHÀ GIÁO ĐÃ TỪ TRẦN

Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp đối với thân nhân nhà giáo đã từ trần

       BHXH Việt Nam ban hành Công văn 778/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 14/2020/NĐ-CP về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Tuy nhiên đối với trường hợp là nhà giáo thuộc đối tượng hưởng …

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP ĐỐI VỚI THÂN NHÂN NHÀ GIÁO ĐÃ TỪ TRẦN Xem »

MẪU SỐ 01 TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO

Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp thâm niên đối với nhà giáo

      Mẫu tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp thâm niên nhà giáo là biểu mẫu được cá nhân giáo viên lập ra và gửi lên cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố đề nghị hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP. Nội dung trong mẫu tờ khai cần trình bày các thông tin …

MẪU SỐ 01 TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO Xem »

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ ĐIỆN TỬ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI THAM GIA BHXH

Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH

      Dùng để điều chỉnh thông tin cá nhân người tham gia BHXH do đơn vị cung cấp thông tin sai so với hồ sơ gốc hoặc do dữ liệu cơ quan BHXH sai so với hồ sơ gốc (số CMND, địa chỉ, dân tộc … áp dụng đối với sổ BHXH đã …

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ ĐIỆN TỬ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI THAM GIA BHXH Xem »

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ THEO HỘ GIA ĐÌNH

Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

      Quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình (phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 202) ở trên phần mềm bảo hiểm xã hội Việt Nam là quy trình này thuộc loại quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa liên thông với phường, xã. Vậy quy trình …

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ THEO HỘ GIA ĐÌNH Xem »

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC

Phiếu giao nhận hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc

       Đối với một người lao động thì việc cấp thẻ bảo hiểm y tế là việc cần thiết trong quá trình tham gia làm việc để hỗ trợ kinh phí khi bệnh tật ốm đau. Vậy để tiến hành kê khai đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc doanh …

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC Xem »

MẪU PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ NGƯNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Phiếu 106 ngừng tham gia đóng bảo hiểm xã hội

       Thủ tục báo chốt bảo hiểm xã hội tương đối đơn giản, Thủ tục chốt sổ BHXH tuy nhiên vẫn còn nhà hàng lúng túng trong những bước thực hành lúc có người lao động nghỉ việc tại doanh nghiệp của mình. Luật Quang Huy mời bạn đọc cùng tham khảo mẫu …

MẪU PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ NGƯNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI Xem »

G