Luật – Biểu mẫu

HƯỠNG DẪN GHI MẪU GIẤY RA VIỆN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/03/2018 THEO THÔNG TƯ SỐ 56/2017/TT-BYT

     Mẫu giấy ra viện là mẫu giấy được các bệnh viện dùng khi người bệnh đã chữa khỏi bệnh và được ra viện. Mẫu giấy được trưởng khoa điều trị, giám đốc bệnh viện xác nhận cho người bệnh ra viện. Nội dung trong mẫu nêu rõ thông tin của người bệnh, ngày vào …

HƯỠNG DẪN GHI MẪU GIẤY RA VIỆN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/03/2018 THEO THÔNG TƯ SỐ 56/2017/TT-BYT Read More »

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN MỚI NHẤT NĂM 2019

      Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân dành cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, công nhân, giáo viên, công chức viên chức được dùng khi bạn cần kiểm điểm hay trình bày khuyết điểm hay lỗi của cá nhân trong sự việc nào đó, để tự đánh giá mức …

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN MỚI NHẤT NĂM 2019 Read More »

MẪU ĐƠN LY HÔN THUẬN TÌNH, LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG CHUẨN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

      Việc lựa chọn mẫu đơn ly hôn rất quan trọng quá trình ly hôn vì nếu bạn không nộp đúng mẫu đơn theo quy định thì Tòa án sẽ không giải quyết vụ việc ly hôn của bạn. Vì vậy cần tham khảo Mẫu đơn ly hôn trước khi làm hồ sơ …

MẪU ĐƠN LY HÔN THUẬN TÌNH, LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG CHUẨN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT Read More »

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CHÍNH XÁC THEO QUY ĐỊNH NĂM 2019

Mẫu giấy ủy quyền

      Giấy ủy quyền là một trong những giấy tờ pháp lý có thể sử dụng để ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân thay mặt cho công ty hay giám đốc. Vậy nếu bạn đang thắc mắc về nội dung và cách thức viết giấy ủy quyền bạn có …

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CHÍNH XÁC THEO QUY ĐỊNH NĂM 2019 Read More »

MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN CHUẨN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

      Thực tế hiện nay, do nhu của của từng cá nhân, tổ chức khi họ có thẩm quyền và nghĩa vụ nhất định, tuy nhiên những chủ thể này lại không có khả năng, điều kiện hoặc do hoàn cảnh khách quan ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ …

MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN CHUẨN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT Read More »

Luật việc làm 2013

việc làm

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 38/2013/QH13 Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2013   LUẬT VIỆC LÀM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật việc làm, Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều …

Luật việc làm 2013 Read More »

Mẫu thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ …

Mẫu thông báo thành lập địa điểm kinh doanh Read More »

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần

Thành lập chi nhánh là một trong những lựa chọn nhằm mục đích mở rộng mô hình kinh doanh của nhiều nhà đầu tư, tuy nhiên, nhiều người còn lo về trình tự, thủ tục thành lập chi nhánh. Đến với NQH chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí về những vấn đề …

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Read More »

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Quyết định của Hội đồng thành viên là một trong những giấy tờ cần thiết quyết định những vấn đề quan trọng trong công ty như: Phương hướng kinh doanh phát triển, quyết định thay đổi nhân sự, thay đổi thành viên, thay đổi nội dung hoạt động trong công ty, trong đó có việc …

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Read More »

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh Công ty TNHH một thành viên

NQH xin cũng cấp mẫu Quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên dưới đây: CÔNG TY TNHH … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …./2018/QĐ …, ngày … tháng …. năm 2018   QUYẾT ĐỊNH (V/v: Thành lập chi …

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Read More »

G