MẪU BIÊN BẢN HÒA GIẢI LY HÔN MỚI NHẤT – LUẬT NQH VIỆT NAM

MẪU BIÊN BẢN HÒA GIẢI LY HÔN MỚI NHẤT
Mẫu biên bản hòa giải ly hôn là mẫu biên bản được lập ra sau khi tiến hành thủ tục hòa giải tại Tòa án. Mẫu biên bản hòa giải ly hôn được sử dụng theo mẫu số 34-DS Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
TẢI MẪU BIÊN BẢN HOÀ GIẢI LY HÔN
Advertisements
      Hòa giải tại Tòa án là thủ tục bắt buộc khi vợ chồng tiến hành ly hôn với mục đích tạo điều kiện thuận lợi để hai bên vợ chồng thỏa thuận với nhau về việc giải quyết ly hôn. Kết thúc phiên hòa giải, Tòa án sẽ lập biên bản hòa giải ghị lại toàn bộ quá trình hòa giải giữa vợ và chồng và gửi ngay cho các đương sự tham gia hoà giải. Vậy mẫu biên bản hòa giải ly hôn bao gồm những nội dung gì? Cách viết mẫu biên bản hòa giải ly hôn mới nhất như thế nào? Với bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ cung cấp thông tin về mẫu biên bản hòa giải ly hôn mới nhất năm 2019 như sau:


Cơ sở pháp lý


Mẫu biên bản hòa giải ly hôn được sử dụng khi nào?

      Mẫu biên bản hòa giải ly hôn là mẫu biên bản được lập ra sau khi tiến hành thủ tục hòa giải tại Tòa án. Mẫu biên bản hòa giải ly hôn được sử dụng theo mẫu số 34-DS Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Mẫu biên bản hòa giải ly hôn
Mẫu biên bản hòa giải ly hôn

      Đây là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của hai bên vợ chồng về việc giải quyết các vấn đề về ly hôn, tài sản, con cái do Tòa án đứng ra giải quyết. Mẫu biên bản hòa giải nêu rõ thông tin của các bên tham gia hòa giải, thời gian diễn ra cuộc hòa giải, nội dung sự việc tranh chấp trước đó, kết quả hòa giải và có sự xác nhận, chứng kiến của Tòa án nhân dân có thẩm quyền.


Những thông tin cơ bản trong biên bản hòa giải ly hôn

 • Thông tin Quốc hiệu, tiêu ngữ;
 • Thông tin Tòa án nhân dân;
 • Thông tin ngày, tháng, năm tiến hành phiên hòa giải;
 • Thông tin địa điểm tiến hành phiên hòa giải;
 • Thông tin những người tiến hành tố tụng;
 • Thành phần tham gia phiên hòa giải;
 • Ý kiến của các đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự;
 • Những nội dung đã được các đương sự thống nhất, không thống nhất;
 • Những sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của những người tham gia hòa giải;
 • Thông tin thời gian phiên họp kết thúc;
 • Chữ ký các đương sự tham gia phiên họp, thư ký Tòa án ghi biên bản hòa giải, Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải.

Cách viết biên bản hòa giải ly hôn

Dưới đây là mẫu biên bản hoà giải ly hôn theo quy định pháp luật hiện hành năm 2019. Bạn có thể tải xuống tại liên kết ở bên dưới


TẢI MẪU BIÊN BẢN HOÀ GIẢI LY HÔN

TÒA ÁN NHÂN DÂN …….(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN HÒA GIẢI

Advertisements
Hồi .…. …giờ.…. …phút ……, ngày .……. tháng ….. ….năm ……..

Tại trụ sở Toà án nhân dân: ………..……………………………………………………………………………………..

Tiến hành hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án dân sự thụ lý số:……/……./TLST-…..…(2) ngày..….. tháng…….. năm .………

      1. Những người tiến hành tố tụng:

Thẩm phán – Chủ trì phiên họp: Ông (Bà)……………………..……………………………………………………………….

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên họp: Ông (Bà)……………..………………………………………………………………

       2. Những người tham gia phiên họp(3)

Advertisements
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU HOÀ GIẢI

Thẩm phán phổ biến cho các đương sự về các quy định của pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án để đương sự liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, phân tích hậu quả pháp lý của việc hoà giải thành để họ tự nguyện thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án.

Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ(4)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC CÁC ĐƯƠNG SỰ THỐNG NHẤT, KHÔNG THỐNG NHẤT (5)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Advertisements
NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO YÊU CẦU CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA HÒA GIẢI (6)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Phiên họp kết thúc vào hồi..….giờ..…. phút, ngày …….. tháng ….…… năm……

CÁC ĐƯƠNG SỰ

THAM GIA PHIÊN HỌP

(Ký tên, ghi rõ họ tên

hoặc điểm chỉ)

THƯ KÝ TÒA ÁN

GHI BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

THẨM PHÁN

CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP

(Ký tên, ghi rõ họ tên,

đóng dấu)

 

 

      Cách ghi biên bản hòa giải ly hôn tại các mục như sau:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân tiến hành hoà giải;

 • Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào. Ví dụ: Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;
 • Nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó. Ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

(2) Ghi số ký hiệu và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số: 37/2019/TLST-HNGĐ).

(3) Ghi họ tên, tư cách đương sự trong vụ án và địa chỉ của những người tham gia phiên hoà giải.

Advertisements
(4) Ghi đầy đủ ý kiến trình bày, tranh luận của những người tham gia hoà giải về những vấn đề cần phải giải quyết trong vụ án.

(5) Ghi những nội dung những người tham gia hoà giải đã thoả thuận được trước, đến những nội dung những người tham gia hoà giải không thoả thuận được. Trong trường hợp các bên đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án thì Thẩm phán chủ trì phiên họp lập biên bản hoà giải thành theo mẫu số 36 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao).

(6) Ghi họ tên, tư cách đương sự và yêu cầu sửa đổi, bổ sung cụ thể của người tham gia phiên họp.

      Biên bản hoà giải phải có đầy đủ chữ ký hoặc điểm chỉ của vợ, chồng có mặt trong phiên hoà giải, chữ ký của Thư ký Toà án ghi biên bản và của Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải.


      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về mẫu biên bản hòa giải ly hôn. Nếu còn thắc mắc muốn được giải đáp, bạn vui lòng liên hệ tới Luật sư tư vấn ly hôn trực tuyến qua TỔNG ĐÀI 19006588 của Luật Quang Huy.

Ngoài ra, nếu có nhu cầu ly hôn nhanh, bạn có thể sử dụng dịch vụ ly hôn của chúng tôi tại đây:

      Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan
Scroll to Top