MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CHUẨN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT MỚI NHẤT

   

Mẫu hợp đồng đặt cọc chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành

      Đặt cọc là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được sử dụng phổ biến nhất. Theo quy định của pháp luật Dân sự thì hợp đồng đặt cọc không bắt buộc phải được lập thành văn bản. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền và lợi ích của mình các chủ thể tham gia hợp đồng nên lập thành văn bản. Để đảm bảo nội dung của hợp đồng đặt cọc được thỏa thuận đầy đủ, bảo đảm quyền và lợi ích của các bên tham gia hợp đồng. Sau đây, Luật Quang Huy Việt Nam xin hướng dẫn cách soạn theo mẫu hợp đồng đặt cọc như sau:

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC


Một số mẫu đơn có liên quan


Hợp đồng đặt cọc là gì?

      Theo quy định tại khoản 1 điều 328 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng


Mẫu hợp đồng đặt cọc mới nhất

      Dưới đây là mẫu hợp đồng đặt cọc mới nhất theo quy định của pháp luật các bạn có thể tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(Số: ……………./HĐĐC)

Hôm nay, ngày ……………. tháng ……………. năm ……….…….., Tại ……………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A):

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………. Năm sinh:………….…………..…….

CMND số: ……………………………….…… Ngày cấp …………….……….. Nơi cấp ………………..………………….

Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………….…………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….………………………………………

Điện thoại: ………………………………………….……………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN B):

Ông (Bà): …………………………………………………….…………………….……… Năm sinh:…….…..………………….

CMND số: ………………………………….… Ngày cấp …………………..……….. Nơi cấp ………………..……….………

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………….………………………………..

Hai bên đồng ý thực hiện việc đặt cọc theo các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC 

      Mô tả chi tiết về tài sản đặt cọc (khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác).Riêng đối với các tài sản là bất động sản thì cần phải tuân theo các quy định của pháp luật về đặt cọc.

Đối với tài sản đặt cọc là tiền thì phải là tiền Việt Nam. Không được dùng ngoại tệ để đặt cọc

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

      Thời hạn đặt cọc là: …………….., kể từ ngày ….. tháng …… năm ………

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

      Ghi rõ mục đích đặt cọc, nội dung thỏa thuận (cam kết) của các bên về việc bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a) Giao tài sản đặt cọc cho bên B theo đúng thỏa thuận;

b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì bên A bị mất tài sản đặt cọc;

c) Các thỏa thuận khác …

4.2. Bên A có các quyền sau đây:

a) Nhận lại tài sản đặt cọc từ bên B hoặc được trả khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho bên B trong trường hợp hai bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);

c) Các thỏa thuận khác …

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

a) Trả lại tài sản đặt cọc cho bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Trả lại tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc cho bên A (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);

c) Các thỏa thuận khác …

5.2. Bên B có các quyền sau đây:

a) Sở hữu tài sản đặt cọc nếu bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được).

b) Các thỏa thuận khác …

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

      Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

7.1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

7.2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

7.3. Các cam đoan khác…

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

8.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

8.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm …….

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

                   BÊN A                                                                                   BÊN B

      (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                       (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


Hướng dẫn cách điền mẫu giấy đặt cọc

       Trên đây là mẫu hợp đồng đặt cọc mới nhất mà tổng đài tư vấn Luật 19006588 đã tiến hành soạn thảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Bạn có thể download mẫu hợp đồng đặt cọc về và sử dụng.

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC


Một số lưu ý khi điền mẫu hợp đồng đặt cọc

  • Thông tin trong hợp đồng phải được điền chính xác, đầy đủ
  • Đối với tài sản đặt cọc thì phải được mô tả chi tiết về số lượng, chất lượng, tình trạng của tài sản.
  • Các bên có thể thỏa thuận về phạt vi phạm khi mục đích của việc đặt cọc không đạt được

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng đặt cọc

Công ty Luật Quang Huy chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc công chứng của hợp đồng mua bán tài sản nhanh nhất.


      Trên đây là mẫu hợp đồng đặt cọc mới nhất theo quy định của pháp luật các bạn có thể tham khảo cách viết, cách soạn thảo và trình bày mẫu hợp đồng mua bán. Nếu còn thắc mắc về nội dung hay cách thức trình bày bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

       Trân trọng./.


 

5 / 5 ( 2 bình chọn )

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *