Mẫu quyết định thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần

Thành lập chi nhánh là một trong những lựa chọn nhằm mục đích mở rộng mô hình kinh doanh của nhiều nhà đầu tư, tuy nhiên, nhiều người còn lo về trình tự, thủ tục thành lập chi nhánh. Đến với NQH chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí về những vấn đề này. 

NQH cung cấp mẫu tham khảo về Quyết định thành lập chi nhánh với công ty cổ phần

 

CÔNG TY CỔ PHẦN….

———o0o———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

Số: …/2018/QĐ

…, Ngày … tháng … năm 2018

 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

– Căn cứ Điều lệ của Công ty;

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số  …/2018/BB thông qua ngày … /… /2018;

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập chi nhánh công ty tại …)

Điều 1. Thành lập chi nhánh công ty với các nội dung như sau

1. Tên chi nhánh

– Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN …

– Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài:

– Tên chi nhánh viết tắt:

2. Địa chỉ chi nhánh:

Điện thoại: …………………….                                    Fax:        

Email: ……………………………                                Website:            

3. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:

STT

Ngành, nghề kinh doanh

Mã ngành nghề

 

 

 

 

Điều 2. Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh công ty tại …

Họ tên: …                                           Giới tính: …

Sinh ngày:                                     Dân tộc:  ….                 Quốc tịch: …

Số hộ chiếu: …

Ngày cấp: ;         Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia:

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia:

Điều 2. Các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Hội đồng thành viên chỉ định Ông………. – GIÁM ĐỐC Là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thay mặt và nhân danh Công ty trong việc thực hiện toàn bộ các công việc và thủ tục  liên quan đến việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, ông ……. có thể ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục.

 

Nơi gửi:

– ……………………….

– ……………………….

– ……………………….

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

 

 

…..

 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp và sử dụng gói dịch vụ ưu đãi khi thành lập chi nhánh 

Hotline: 02473009689 hoặc 0966353252

Địa chỉ: Căn hộ 1601, khu B tòa nhà M3-M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top