NGHỊ ĐỊNH 06/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH NHỮNG NGƯỜI LÀ CÔNG CHỨC

      Ngày 25/01/2010, Chính Phủ ban hành Nghị định 06/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật cán bộ công chức về căn cứ để xác định những đối tượng được coi là công chức.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010

      Nghị định 06/2010/NĐ-CP có một số nội dung nổi bật sau đây:

  • Xác định công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật, làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Nghị định này.
  • Ngoài ra trong nghị định này còn xác định rõ công chức trong các cơ quan hành chính các cấp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Chính Phủ, hệ thống Tòa án, hệ thống Viện kiểm sát nhân dân,…

Nội dung Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010

      Nghị định 06/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật cán bộ công chức về căn cứ để xác định những người là công chức có nội dung cụ thể như sau:

Nghị định 06/2010/NĐ-CP

TẢI NGHỊ ĐỊNH 06/2010/NĐ-CP


CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

Số: 06/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

 NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH NHỮNG NGƯỜI LÀ CÔNG CHỨC

CHÍNH PHỦ

  • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  • Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
  • Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

      Nghị định này quy định những người là công chức nêu tại khoản 2 Điều 4 và khoản 1 Điều 32 của Luật Cán bộ, công chức.

      Điều 2. Căn cứ xác định công chức

      Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật, làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Nghị định này.

      Điều 3. Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam

      1. Ở Trung ương:

      a) Người giữ chức vụ, chức danh cấp phó, trợ lý, thư ký của người đứng đầu và người làm việc trong văn phòng, cục, vụ, cơ quan thường trực tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng của Văn phòng Trung ương Đảng, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các Ban Đảng ở Trung ương;

      b) Người giữ chức vụ, chức danh người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và người làm việc trong văn phòng, cơ quan ủy ban kiểm tra, các ban của Đảng ủy khối và Đảng ủy ngoài nước trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

      c) Người làm việc trong bộ phận giúp việc của cơ quan, tổ chức do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cơ quan do Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thành lập.

      2. Ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh):

      a) Người giữ chức vụ, chức danh người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và người làm việc trong văn phòng, cơ quan ủy ban kiểm tra, các ban của tỉnh ủy, thành ủy;

      b) Người giữ chức vụ, chức danh người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và người làm việc trong văn phòng, cơ quan ủy ban kiểm tra, các ban của Đảng ủy khối trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy;

      c) Người làm việc chuyên trách trong văn phòng, ban tổ chức, ban tuyên giáo, cơ quan ủy ban kiểm tra của Đảng ủy cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy.

      3. Ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện):

      Người giữ chức vụ, chức danh người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và người làm việc trong văn phòng, cơ quan ủy ban kiểm tra, các ban của huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh.


Các văn bản có liên quan

      Để tìm hiểu thêm các quy định của pháp luật về vấn đề tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức,… bạn đọc có thể tham khảo thêm tại các văn bản sau đây:

  • Nghị định 24/2010/NĐ-CP: ngày 01/5/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định 93/2010/NĐ-CP ngày 22/10/2010 sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
  • Thông tư 13/2010/TT-BNV: hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
  • Nghị định 56/2015/NĐ-CP: ngày 01/8/2015 quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/ 01/2010 quy định những người là công chức do Chính phủ ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *