NGHỊ ĐỊNH 125/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN

      Ngày 19/10/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, trong đó quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và một số thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/12/2020. Bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ thông tin đến bạn nội dung chi tiết của Nghị định này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Nghị định 125/2020/NĐ-CP

      Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có một số nội dung chính như sau:

      Một số quy định chung về:

  • Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, đối tượng bị áp dụng quy định xử phạt.
  • Hành vi bị xử phạt, nguyên tắc xử phạt, hình thức xử phạt, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng, thời hiệu xử phạt.
  • Các trường hợp không bị xử phạt

      Quy định cụ thể về:

  • Hành vi vi phạm hành chính về thuế, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
  • Hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
  • Thẩm quyền xử phạt, một số thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

      Phụ lục một số biểu mẫu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Nội dung Nghị định 125/2020/NĐ-CP

      Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có nội dung như sau:


TẢI NGHỊ ĐỊNH 125/2020/NĐ-CP


CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 125/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

 NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và một số thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.


Các văn bản có liên quan đến Nghị định 125/2020/NĐ-CP

  • Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, đây là văn bản quy định Chính phủ có thẩm quyền ban hành nghị định quy định những vấn đề thuộc quyền quản lý của mình. Vấn đề về thuế, hóa đơn thuộc thẩm quyền chuyên môn của Chính phủ.
  • Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP phải tuân thủ các quy định chung của Luật xử lý vi phạm hành chính. 
  • Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Một số hành vi vi phạm quy định tại Luật quản lý thuế sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định này.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *