NGHỊ ĐỊNH 28/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

      Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Nghị định 28/2020/NĐ-CP

      Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2020.

     Nghị định 95/2013/NĐ-CP và Nghị định 88/2015/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

      Nghị định 28/2020/NĐ-CP bổ sung một số quy định xử phạt hành chính về lao động, bảo hiểm xã hội đơn cử như:

 • Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với người sử dụng lao động áp dụng nhiều hình thức kỷ luật lao động đối với 01 hành vi vi phạm kỷ luật lao động (điểm d khoản 3 Điều 18);
 • Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với người sử dụng lao động sử dụng người dưới 15 tuổi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm (điểm c khoản 2 Điều 28);
 • Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với người sử dụng lao động không trả cho người giúp việc gia đình khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật để người lao động tự lo bảo hiểm (điểm b khoản 2 Điều 29);
 • Phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 01 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi: Hằng năm, không niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 23 Luật bảo hiểm xã hội (điểm a khoản 2 Điều 38).

Nội dung Nghị định 28/2020/NĐ-CP

      Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có nội dung như sau:


TẢI NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH 28/2020/NĐ-CP


 

Nghị định 28/2020/NĐ-CP
Nghị định 28/2020/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 28/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Luật Xử lý vphạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
 • Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
 • Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;
 • Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Luật Công đoàn ngày 20 tháng 6 năm 2012;
 • Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

      Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

     1. Người sử dụng lao động, người lao động và các cá nhân, tổ chức khác có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quy định tại Nghị định này.

      2. Người có thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản được quy định tại Chương V của Nghị định này.

     3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính quy định trong Nghị định này.


Các văn bản liên quan

     Vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là khá phổ biến, vì vậy đã có nhiều văn bản pháp luật được ban hành để điều chỉnh về lĩnh vực này, trong đó có:

 • Luật người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006: quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
 • Công văn 1314/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2017: của Bộ Lao động thương binh và xã hội ngày 07/04/2017 về hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, theo đó liên quan đến điều kiện về loại hình doanh nghiệp được hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản hướng dẫn, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện (mã ngành kinh doanh 7830) và Giấy phép hoạt động dịch vụ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp. Một trong những điều kiện để doanh nghiệp được xem xét cấp Giấy phép là “doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam”.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị định 28/2020/NĐ/CP quy định xử phạt hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G