NGHỊ ĐỊNH 59/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG MINH QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG

      Nghị định 59/2016/NĐ-CP quy định về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân; trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, tạm giữ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Nghị định 59/2016/NĐ-CP

      Nghị định 59/2016/NĐ-CP quy định về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân; trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, tạm giữ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

      1. Quy định chung về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

 • Việc sử dụng Chứng minh là để chứng minh người được cấp là quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân. Mỗi cá nhân chỉ được cấp một Chứng minh có số hiệu riêng.
 • Nghị định số 59/2016 quy định thời hạn của Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng là 12 năm. Trường hợp thời gian phục vụ còn dưới 12 năm thì cấp theo thời hạn còn lại.
 • Bên cạnh đó, Nghị định 59 còn quy định các hành vi bị nghiêm cấm như: Làm giả, làm sai lệch dữ liệu, nội dung Chứng mình; hủy hoại chiếm đoạt, sử dụng trái phép Chứng mình; cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi, gia hạn, tạm giữ Chứng mình trái quy định.

      2. Quy định cụ thể về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

      Theo Nghị định số 59/NĐ-CP, Chứng minh có kích thước 85,60 x 53,98 mm, có màu sắc như sau:
 • Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp màu hồng sen;
 • Chứng minh công nhân quốc phòng màu xanh trời;
 • Chứng minh viên chức quốc phòng có màu vàng chanh.
      Trên Chứng minh có Quốc huy in chìm, tiêu đề CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Quân hiệu, ảnh; dòng chữ màu đỏ cờ CHỨNG MINH QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP/CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG/VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG; số hiệu; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; đơn vị cấp; ngày cấp; người có thẩm quyền cấp Chứng minh ký tên và đóng dấu. Mặt sau Chứng minh có thông tin quê quán, nơi thường trú, nhận dạng và nhóm máu.
     Cấp Chứng minh lần đầu cho các đối tượng được quyết định tuyển chọn, tuyển dụng thành quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
      Nghị định 59/CP quy định cấp đổi Chứng minh khi Chứng minh hết thời hạn sử dụng, khi chuyển đổi bố trí đối tượng sử dụng hoặc khi có thay đổi các thông tin trên Chứng minh. Chứng minh bị mất thì sẽ được cấp lại.
      Ngoài ra, Chứng minh sẽ bị thu hồi trong trường hợp: Không còn phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân; được cấp đổi; bị tước danh hiệu quân nhân hoặc buộc thôi việc.

Nội dung Nghị định 59/2016/NĐ-CP

      Nghị định 59/2016/NĐ-CP quy định về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có nội dung như sau:


TẢI NGHỊ ĐỊNH 59/2016/NĐ-CP


Nghị định 59/2016/NĐ-CP
Nghị định 59/2016/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 59/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG MINH QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG

 • Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng ngày 26 tháng 11 năm 2015;
 • Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
 • Chính phủ ban hành Nghị định quy định về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

      Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

     Nghị định này quy định về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân; trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, tạm giữ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      Nghị định này áp dụng đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

     Điều 3. Mục đích sử dụng Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

      1. Chứng minh người được cấp là quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân.

      2. Phục vụ công tác quản lý quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng và thực hiện các giao dịch dân sự.

      Điều 4. Nguyên tắc cấp Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

      Mỗi quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được cấp một Chứng minh, có số hiệu Chứng minh riêng từ dữ liệu do Bộ Quốc phòng quản lý.

     Điều 5. Thời hạn sử dụng Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

      Thời hạn sử dụng Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng là mười hai năm. Trường hợp thời gian phục vụ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng còn dưới mười hai năm thì lấy thời hạn phục vụ còn lại để cấp.


Các văn bản có liên quan

     Một số văn bản có liên quan đến Nghị định 59/2016/NĐ-CP quy định về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng như sau:

 • Thông tư 241/2017/TT-BQP quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 • Nghị định 151/2016/NĐ-CP hướng dẫn về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
 • Thông tư 218/2016/TT-BQP quy định cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh sĩ quan; Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Thẻ hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; Thẻ sĩ quan dự bị; Thẻ quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 • Thông tư 113/2016/TT-BQP quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị định 59/2016/NĐ-CP quy định về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G