NGHỊ ĐỊNH 68/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI

      Nghị định 68/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi. Cụ thể nội dung nghị định quy định ra sao, qua bài viết này, Luật Quang Huy sẽ gửi tới bạn đọc thông tin chi tiết về văn bản này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Nghị định 68/2013/NĐ-CP

      Chỉ bảo hiểm đối với tiền gửi cá nhân

      Nghị định 68/2013/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành để hướng dẫn Luật bảo hiểm tiền gửi.

      Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ phải tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với các khoản tiền gửi của cá nhân; việc cấp chứng nhận bảo hiểm tiền gửi sẽ được thực hiện theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi.

      Đối với chứng nhận bảo hiểm tiền gửi đã được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực vẫn tiếp tục có giá trị trừ chứng nhận bảo hiểm đã cấp cho tổ chức không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi theo Luật Bảo hiểm tiền gửi.

      Ngoài ra, trong thời gian chưa có hướng dẫn mới về khung phí bảo hiểm tiền gửi và hạn mức trả tiền bảo hiểm thì vẫn áp dụng phí bảo hiểm tiền gửi và số tiền bảo hiểm quy định tại Nghị định 89/1999/NĐ-CP và Nghị định 109/2005/NĐ-CP.


Nội dung Nghị định 68/2013/NĐ-CP

      Nghị định 68/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi có nội dung sau:


 Nghị định 68/2013/NĐ-CP
Nghị định 68/2013/NĐ-CP

TẢI NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH 68/2013/NĐ-CP


CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 68/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2013

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI

      Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

      Căn cứ Luật bảo hiểm tiền gửi ngày 18 tháng 6 năm 2012;

      Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

      Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi.

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

      Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi.

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      Nghị định này áp dụng đối với tổ chức bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, người được bảo hiểm tiền gửi và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

      Điều 3. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi

      1. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tài chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

      2. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là pháp nhân, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo đảm an toàn vốn và tự bù đắp chi phí. Nguồn thu của tổ chức bảo hiểm tiền gửi được miễn nộp các loại thuế.

      3. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được trích một phần nguồn thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để bù đắp chi phí. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định mức cụ thể được trích.

      Điều 4. Tổ chức tham gia bảo hiềm tiền gửi

      1. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân, bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

      2. Tổ chức tài chính vi mô phải tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với tiền gửi của cá nhân bao gồm cả tiền gửi tự nguyện của khách hàng tài chính vi mô, trừ tiền gửi tiết kiệm bắt buộc theo quy định của tổ chức tài chính vi mô.

      3. Ngân hàng chính sách không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.

      Điều 5. Tham gia bảo hiểm tiền gửi

      Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này phải tham gia bảo hiểm tiền gửi và niêm yết công khai bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi tại trụ sở chính, chi nhánh và các điểm giao dịch có nhận tiền gửi của cá nhân.


 Các văn bản pháp lý có liên quan

      Nghị định 68/2013/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành để hướng dẫn Luật bảo hiểm tiền gửi có các văn bản pháp lý liên quan sau:

  • Công văn 12/CP-KTTH năm 2014 đính chính Nghị định 153/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân do Chính phủ ban hành.
  • Thông tư 229/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 62/2008/TT-BTC hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.
  • Quyết định 132/2009/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam kèm theo Quyết định 13/2008/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
  • Thông tư 62/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.
  • Quyết định 13/2008/QĐ-TTg về quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị định 68/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G