NGHỊ QUYẾT 03/2015/NQ-HĐTP VỀ QUY TRÌNH LỰA CHỌN, CÔNG BỐ VÀ ÁP DỤNG ÁN LỆ DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH

     Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP được ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao quy định về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ thông tin tới bạn về nội dung Nghị quyết này.


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt nội dung Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP

     Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP quy định về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ như sau:

 • Án lệ và giá trị pháp lý của án lệ
 • Tiêu chí lựa chọn án lệ
 • Rà soát, phát hiện bản án, quyết định để đề xuất phát triển thành án lệ
 • Lấy ý kiến đối với bản án, quyết định được đề xuất lựa chọn, phát triển thành án lệ
 • Hội đồng tư vấn án lệ
 • Thông qua án lệ
 • Công bố án lệ
 • Nguyên tắc áp dụng án lệ trong xét xử
 • Huỷ bỏ, thay thế án lệ
Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP

Nội dung Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP

      Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP được ban hành ngày 28/10/2015 quy định về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ có nội dung như sau:


TẢI NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT 03/2015/NQ-HĐTP


HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 03/2015/NQ-HĐTPHà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY TRÌNH LỰA CHỌN, CÔNG BỐ VÀ ÁP DỤNG ÁN LỆ

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

– Căn cứ vào Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

– Căn cứ vào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12;

– Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Án lệ và giá trị pháp lý của án lệ

Án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về một vụ việc cụ thể được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao lựa chọn và được Chánh án Toà án nhân dân tối cao công bố là án lệ để các Toà án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử.

Điều 2. Tiêu chí lựa chọn án lệ

Án lệ được lựa chọn phải đáp ứng được các tiêu chí sau đây:

 1. Chứa đựng lập luận để làm rõ quy định của pháp luật còn có cách hiểu khác nhau; phân tích, giải thích các vấn đề, sự kiện pháp lý và chỉ ra nguyên tắc, đường lối xử lý, quy phạm pháp luật cần áp dụng trong một vụ việc cụ thể;
 2. Có tính chuẩn mực;
 3. Có giá trị hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử, bảo đảm những vụ việc có tình tiết, sự kiện pháp lý như nhau thì phải được giải quyết như nhau.

Một số văn bản có liên quan đến Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP

     Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP được ban hành ngày 28/10/2015 quy định về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ có liên quan đến khá nhiều văn bản pháp luật khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 quy định về nội dung văn bản quy phạm pháp luật, trình tự, thủ tục, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, giám sát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật.
 • Luật tổ chức Toà án nhân dân 2014 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân; về Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh khác trong Tòa án nhân dân; về bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dân.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP quy định về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

        Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *