NGHỊ QUYẾT 1037/2006/NQ-UBTVQH11 VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ VỀ NHÀ Ở ĐƯỢC XÁC LẬP TRƯỚC NGÀY 01/07/1991 CÓ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI THAM GIA

      Nhà ở là tài sản có giá trị lớn và hoạt động quản lý bất động sản nói chung cũng như nhà ở nói riêng có những tác động không nhỏ đến kinh tế, chính trị của quốc gia. Nhận thấy vai trò quan trọng của nhà ở và những nét riêng biệt trong sở hữu tài sản của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27 tháng 7 năm 2006 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ thông tin đến bạn nội dung Nghị quyết này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11

      Nghị quyết này được áp dụng để giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở thuộc sở hữu tư nhân được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia, bao gồm các trường hợp:

 • Thuê nhà ở;
 • Mượn nhà ở, ở nhờ nhà ở;
 • Mua bán nhà ở;
 • Đổi nhà ở;
 • Tặng cho nhà ở;
 • Thừa kế nhà ở;
 • Ủy quyền quản lý nhà ở giữa cá nhân với cá nhân;

      Nghị quyết này quy định về thời hạn, cách thức, hình thức thay đổi, chấm dứt giao dịch trong các trường hợp cụ thể như sau:

 • Quy định rõ về hợp đồng, các hình thức hợp đồng
 • Trường hợp giữa một bên là người Việt Nam định cư ở nước ngài, bên kia thường trú tại Việt Nam
 • Cả hai đều định cư ở nước ngoài

    Ngoài ra, nghị quyết này còn quy định thêm các phần sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà ở, làm thêm diện tích, xây dựng nhà ở mới, giao dịch dân sự về nhà ở giữa cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài với cơ quan, tổ chức trong nước, thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11

Nội dung Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11

     Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27 tháng 7 năm 2006 về Giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia có nội dung như sau:

TẢI NGHỊ QUYẾT 1037/2006/NQ-UBTVQH11

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 1037/2006/NQ-UBTVQH11

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ VỀ NHÀ Ở ĐƯỢC XÁC LẬP TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 1991 CÓ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI THAM GIA

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Nghị quyết số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 7 về việc thi hành Bộ luật dân sự;
Căn cứ vào Nghị quyết số 49/2005/QH11 ngày 19 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006;

QUYẾT NGHỊ:

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Nghị quyết này được áp dụng để giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở thuộc sở hữu tư nhân được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia, bao gồm:

a) Thuê nhà ở;

b) Mượn nhà ở, ở nhờ nhà ở;

c) Mua bán nhà ở;

d) Đổi nhà ở;

đ) Tặng cho nhà ở;

e) Thừa kế nhà ở;

g) Uỷ quyền quản lý nhà ở giữa cá nhân với cá nhân.

2. Các loại nhà sau đây được coi là đối tượng của các giao dịch thuộc phạm vi áp dụng của Nghị quyết này:

a) Nhà đang được sử dụng vào mục đích không phải để ở nhưng tại thời điểm xác lập giao dịch dân sự trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 là nhà ở;

b) Nhà đang được sử dụng vào mục đích để ở nhưng tại thời điểm xác lập giao dịch dân sự trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 không phải là nhà ở;

c) Nhà đang được sử dụng vào mục đích để ở nhưng tại thời điểm xác lập giao dịch dân sự trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 không xác định được mục đích sử dụng.

Điều 2. Nguyên tắc giải quyết

1. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhà ở; quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch; lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng.

2. Khuyến khích, tôn trọng sự thoả thuận của các bên tham gia giao dịch dân sự; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong nội bộ nhân dân; tránh lãng phí của cải, vật chất phát sinh do việc đòi lại nhà gây ra.

3. Bảo đảm ổn định xã hội, khả năng thực thi.

Điều 3. Mục đích, nội dung của giao dịch dân sự về nhà ở vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội

Các giao dịch dân sự về nhà ở quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết này có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội thì bị vô hiệu toàn bộ hoặc một phần và hậu quả pháp lý được giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005.


Văn bản có liên quan Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11

      Nội dung nghị quyết này có liên quan tới khá nhiều văn bản pháp luật do nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Dưới đây là một số văn bản pháp lý điển hình có nội dung liên quan tới Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11:

 • Hiến pháp năm 2003: Hiến pháp là một hệ thống quy định những nguyên tắc chính trị căn bản và thiết lập thủ tục, quyền hạn, trách nhiệm của một chính quyền. Nhiều hiến pháp cũng bảo đảm các quyền nhất định của nhân dân.
 • Nghị quyết số 49/2005/QH11: Luật này điều chỉnh các quan hệ công cụ chuyển nhượng trong việc phát hành, chấp nhận, bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy đòi, khởi kiện. Công cụ chuyển nhượng quy định trong Luật này gồm hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, công cụ chuyển nhượng khác, trừ công cụ nợ dài hạn được tổ chức phát hành nhằm huy động vốn trên thị trường.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến  qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments