QUYẾT ĐỊNH 02/2012/QĐ-TTG VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THIẾT YẾU PHẢI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

      Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành ngày 13 tháng 01 năm 2012, chính thức có hiệu lực ngày 01/03/2012. Được ban hành kèm theo Quyết định này là Danh mục hàng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ thông tin cụ thể đến bạn nội dung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg.


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg

      Thủ tướng ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung gồm 9 loại sau:

 • Cung cấp điện sinh hoạt
 • Cung cấp nước sạch sinh hoạt
 • Truyền hình trả tiền
 • Thuê bao điện thoại cố định
 • Thuê bao di động trả sau
 • Kết nối Internet
 • Vận chuyển hành khách đường hàng không
 • Vận chuyển hành khách đường sắt
 • Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp

      Thủ tướng yêu cầu, căn cứ vào nhu cầu bảo vệ người tiêu dùng trong thời kỳ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, theo điều kiện giao dịch chung.

      Đối với các hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đang được thực hiện thuộc Danh mục quy định nêu trên, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Quyết định 02/2012/QĐ-TTg có hiệu lực, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định.

Quyết đinh 02/2012/QĐ-TTg
Quyết đinh 02/2012/QĐ-TTg

Nội dung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg

      Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung có nội dung như sau:

TẢI QUYẾT ĐỊNH 02/2012/QĐ-TTG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 02/2012/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THIẾT YẾU PHẢI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Điều 2. Căn cứ vào nhu cầu bảo vệ người tiêu dùng trong từng thời kỳ, Bộ Công thương có trách nhiệm xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2012. Đối với các hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đang được thực hiện thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định này, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định.


Một số văn bản liên quan đến Quyết định 02/2012/QĐ-TTg 

      Nội dung quyết định này có liên quan tới khá nhiều văn bản pháp luật do nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Dưới đây là một số văn bản pháp luật điển hình có nội dung liên quan tới Quyết định 02/2020/QĐ-TTg:

 • Luật Tổ chức chính phủ năm 2001: Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Chính phủ. Đây là cơ sở để xác định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg về danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
 • Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010: Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến  qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G