QUYẾT ĐỊNH 1263/QĐ-BHXH NĂM 2014 BAN HÀNH VÀ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆ THỐNG DANH MỤC DÙNG CHUNG, CHỈ TIÊU BÁO CÁO NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

      Quyết định 1263/QĐ-BHXH năm 2014 về quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Vậy cụ thể nội dung văn bản quy định ra sao, áp dụng quy định vào thực tiễn như thế nào, Luật Quang Huy sẽ gửi tới bạn đọc nội dung của văn bản qua bài viết này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 1263/QĐ-BHXH năm 2014

      Ban hành Hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành Bảo hiểm xã hội tại Tài liệu chuẩn hóa các tiêu chí thông tin quản lý, chuẩn hóa các biểu mẫu và bộ mã Ngành thuộc dự án “Phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam” (có danh mục kèm theo).

      Tài liệu chuẩn hóa các tiêu chí thông tin quản lý, chuẩn hóa các biểu mẫu và Bộ mã Ngành thuộc dự án “Phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam” (sau đây gọi tắt là hệ thống Bộ mã Ngành) thuộc quyền sở hữu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được triển khai thực hiện trong toàn Ngành.

      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nội dung quyết định 1263/QĐ-BHXH năm 2014

      Quyết định 1263/QĐ-BHXH năm 2014 về quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Bạn đọc có thể tham khảo toàn bộ nội dung văn bản dưới đây:

Quyết định 1263/QĐ-BHXH năm 2014 về quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Quyết định 1263/QĐ-BHXH năm 2014 về quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 1236/QĐ-BHXH 2014


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1263/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH VÀ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆ THỐNG DANH MỤC DÙNG CHUNG, CHỈ TIÊU BÁO CÁO NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  • Căn cứ Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  • Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành Hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành Bảo hiểm xã hội tại Tài liệu chuẩn hóa các tiêu chí thông tin quản lý, chuẩn hóa các biểu mẫu và bộ mã Ngành thuộc dự án “Phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam” (có danh mục kèm theo).

      Tài liệu chuẩn hóa các tiêu chí thông tin quản lý, chuẩn hóa các biểu mẫu và Bộ mã Ngành thuộc dự án “Phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam” (sau đây gọi tắt là hệ thống Bộ mã Ngành) thuộc quyền sở hữu của  Bảo hiểm xã hội Việt Nam được triển khai thực hiện trong toàn Ngành.

      Điều 2. Các quy định về quy trình quản lý, sử dụng hệ thống Bộ mã Ngành

      a) Xây dựng, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu hệ thống Bộ mã Ngành

      Hệ thống Bộ mã Ngành được tạo lập, lưu trữ và quản lý dưới dạng điện tử (thông qua giải pháp cơ sở dữ liệu), bao gồm các bảng danh mục dùng chung, danh mục các chỉ tiêu báo cáo và có cấu trúc dữ liệu được mô tả trong mục 3.2, 3.4 của tài liệu.

      Hệ thống Bộ mã Ngành được sử dụng trong hệ thống phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu, công tác kế toán, thống kê và hoạt động nghiệp vụ để đảm bảo việc tổng hợp, trao đổi thông tin, dữ liệu thống nhất giữa các đơn vị trong ngành Bảo hiểm xã hội.

      Cơ sở dữ liệu Bộ mã Ngành vận hành tại Trung tâm dữ liệu Ngành.

      b) Duy trì, cập nhật hệ thống Bộ mã Ngành

      Việc duy trì hệ thống Bộ mã Ngành phải được thực hiện thường xuyên để bảo đảm tính thời sự của các danh mục dùng chung, hệ thống các chỉ tiêu và biểu mẫu báo cáo áp dụng trong ngành Bảo hiểm xã hội.

      Việc duy trì Bộ mã Ngành được thực hiện thông qua các hoạt động thu thập, rà soát, đề xuất thay đổi của các đơn vị có liên quan. Các đề nghị thay đổi có thể dưới dạng văn bản hoặc điện tử. Đơn vị gửi đề nghị thay đổi về Trung tâm Công nghệ thông tin để tổ chức cập nhật thay đổi vào cơ sở dữ liệu hệ thống Bộ mã Ngành.

      Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh hoặc cần sửa đổi thông tin danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo hoặc yêu cầu điều chỉnh cấu trúc danh mục dùng chung, các đơn vị kịp thời thông báo bằng văn bản về Trung tâm Công nghệ thông tin và phối hợp nghiên cứu, trình Tổng Giám đốc phương án sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.


Các văn bản có liên quan

      Dưới đây là một vài văn bản có liên quan đến văn bản trên, nếu bạn đọc cần tra cứu thêm những nội dung có liên quan bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

  • Quyết định 248/QĐ-BTTTT năm 2020 về Danh mục chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông;
  • Kế hoạch 4961/KH-BHXH năm 2014 thực hiện giao dịch điện tử trong việc đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;
  • Quyết định 1386/QĐ-BHXH năm 2013 về Quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi tập trung của ngành Bảo hiểm xã hội.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 1263/QĐ-BHXH năm 2014 về quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G