Thủ tục xin quyết định cho phép thành lập trường – Luật NQH

Hiện nay khi mật độ dân số ngày càng tăng, sự quá tải và thừa học sinh tại trường đào tạo, xảy ra tình trạng học sinh không có lớp học. Do đó mà quy định về quyết định cho phép thành lập trường được nhiều người quan tâm, việc thành lập trường trung học và trường tiểu học để đáp ứng nhu cầu giáo dục trong nước là vấn đề quan trọng. Với nội dung này NQH sẽ giúp bạn hiểu rõ những quy định của pháp luật trong bài viết dưới đây.

 1. Điểu kiện thành lập trường
 • Trường trung học:
 • Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.
 • Trường tiểu học:
 • Có đề án thành lập phù hợp với qy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đpá ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học.
 • Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nahf trường; chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính.
 1. Hồ sơ thành lập trường
 • Hồ sơ chung:
 • Văn bản do cấp có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính, về cơ sở vật chất – kỹ thuật của tổ chức, cá nahan cam kết đóng góp đầy đủ và đúng hạn để xây dựng trường.
 • Hồ sơ xác nhận quyền sử dụng đất haowcj văn bản thảo thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc giao đất xây dựng trường.
 • Hồ sơ nhân sự: danh sách dự kiến và lý lịch của thành viên Hội đồng quản trị (nếu có), hiệu trưởng và các cán bộ quản lý của nhà trường có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhân sự. Danh sách giáo viên, giảng viên cơ hữu, kèm theo bản cam kết tham gia giảng dạy cho trường.
 • Trường trung học:
 • Đề án thành lập trường
 • Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường
 • Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng
 • Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường
 • Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban cấp huyện hoặc Uỷ ban nhân dân cáp tỉnh( nếu có).
 • Trường tiểu học:
 • Đề án thành lập trường
 • Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường
 • Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng
 • Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường
 • Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu có).
 1. Thủ tục, trình tự thành lập trường.
 • Trường trung học:
 • Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS, Uỷ ban nhân dân cấp huyện đối trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là THPT, tổ chức hoặc cá nhân đối với các trường trung học tư thục có trách nhiệm làm hồ sơ
 • Phòng giáo dục và đào tạo đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS, Sở giáo dục và đào tạo đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT tiếp nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định của pháp luật
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện cơ quan tiếp nhận hồ sơ có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp tỉnh.
 • Trường hợp chưa quyết định thành lập hoặc chưa cho phép thành lập trường cơ quan có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ biết rõ lí do và hướng giải quyết.
 • Trường tiểu học:
 • Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với trường tiểu học công lập, tổ chức hoặc cá nhân đối với trường tiểu học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định của pháp luật
 • Phòng giáo dục và đòa tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường.
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập trường đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp chưa quyết định thành lập trường hoặc chưa cho phép thành lập, Uỷ ban nhân dân cấp huyện cso văn bản thông báo cho phòng giáo dục và đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

Bạn đang còn băn khoăn về những quy định của pháp luật về thành lập trường hãy liên hệ ngay với NQH, NQH với đội ngũ chuyên viên dày dặn kinh nghiệm về thành lập công ty, doanh nghiệp sẽ giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Thông tin liên hệ công ty NQH

BẠN CÓ THỂ ĐẶT CÂU HỎI CHO CÁC LUẬT SƯ

avatar
  Subscribe  
Notify of
G

TƯ VẤN NGAY!