THÔNG TIN ĐỊA CHỈ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU

 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
 • Số điện thoại: 02913 823 860
 • Bạn muốn liên hệ làm việc với Sở tài nguyên Môi trường tỉnh Bạc Liêu hoặc muốn hỗ trợ thủ tục pháp lý vui lòng liên hệ Hotline 19006588 để được hỗ trợ.

     Người dân khi tìm hiểu các thông tin liên quan đến đất đai, tài nguyên nước, khí hậu, đo đạc và bản đồ,… sẽ phải làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Tuy nhiên trong quá trình làm việc tại cơ quan này, người dân vẫn còn nhiều vướng mắc do không nắm rõ được các thủ tục pháp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân, tổ chức. Để giúp bạn có thêm thông tin chi tiết về địa chỉ của cơ quan này, Luật Quang Huy chúng tôi cung cấp đến bạn thông tin về địa chỉ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cũng như các dịch vụ Luật sư hỗ trợ tại đây.


Địa chỉ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

      Trụ sở của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu hiện nay được đặt tại địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

      Số điện thoại: 02913 823 860; Fax:02913.820806.

      Thư điện tử: stnmt@baclieu.gov.vn

      Nếu có bất kỳ khó khăn gì trong quá trình làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, bạn có thể liên hệ đến HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất.


Thời gian làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

      Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu với lịch làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Cụ thể như sau:

      Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút;

      Buổi chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

      Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cũng được nghỉ vào các ngày Lễ, Tết theo quy định của pháp luật.


Chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

      Theo quy định tại Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu, chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu được quy định cụ thể như sau:

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

 • Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường và công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.
 • Dự thảo quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở và tương đương; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Về đất đai

 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
 • Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố đã được phê duyệt.
 • Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai phá đất để sản xuất nông nghiệp; hạn mức giao đất trống, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền;giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc trưng dụng đất theo quy định.
 • Thực hiện việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; ký hợp đồng thuê đất; lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

Về môi trường

 • Thẩm định các chỉ tiêu môi trường và đa dạng sinh học trong các chiến lược, quy hoạch, đề án, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, các dự án thiết lập các khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành; tổ chức xác nhận việc đăng ký và thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền.

Về đo đạc và bản đồ

 • Thẩm định hồ sơ và đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, thẩm định chất lượng các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; quản lý hệ thống tư liệu đo đạc và bản đồ của tỉnh; quản lý việc bảo mật, lưu trữ, cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; quản lý việc bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc và bản đồ theo quy định.
 • Quản lý và tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.
 • Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh của tỉnh; ấn phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật.

      Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu còn chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề liên quan tới khí hậu, viễn thám, đo đạc và bản đồ,.. và thực hiện các nhiệm vụ khác và theo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

Dịch vụ luật sư hỗ trợ tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

      Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này, Luật sư Luật Quang Huy sẽ hỗ trợ bạn giải quyết các vấn đề sau:

 • Tư vấn cho khách hàng chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường;
 • Tư vấn về trình tự thủ tục cũng như các công việc tiến hành tại Sở Tài nguyên và Môi Trường;
 • Hỗ trợ soạn đơn thư đề nghị, khiếu nại về một số công việc liên quan đến Sở Tài nguyên và Môi trường;
 • Trực tiếp nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ các vụ việc và tài liệu liên quan đến vụ việc của khách hàng tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Một số công việc khác theo yêu cầu của khách hàng…

      Trên đây là những thông tin cơ bản về Thông tin địa chỉ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Trường hợp đang có các vướng mắc pháp lý trong các lĩnh vực như Hình sự, Dân sự, Hành chính, Hôn nhân gia đình, Lao động, Đất đai, Thừa kế,… bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

      Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G