SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐỂ SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ H CHỈ ĐẠO VIỆC QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ THẨM MỸ VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

      Hằng ngày, chúng ta tiếp xúc với hàng hoạt văn bản như quyết định nâng lương, quyết định kỷ luật hoặc giấy mời họp, thông báo,…căn cứ vào nội dung của các văn bản đó mà chúng ta phải thi hành áp dụng theo, đó là loại văn bản hành chính. Để tìm hiểu rõ hơn về các loại văn bản hành chính thông dụng này, em xin chọn đề 2 để phân tích cụ thể: Soạn thảo văn bản để sở y tế thành phố H chỉ đạo việc quản lý các cơ sở thẩm mỹ viện trên địa bàn thành phố.”


Danh mục tài liệu tham khảo:

  • Giáo trình soạn thảo văn bản hành chính thông dụng
  • Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản – khoa Luật đại học quốc gia Hà Nội
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển thị trường gỗ Việt Nam giai đoạn 2014-2020
  • Kế hoạch phát triển thị trường gỗ Việt Nam giai đoạn 2014-2020

Khái quát chung về văn bản hành chính

      Khái niệm

     Văn bản hành chính là loại văn bản mang tính thông tin quy phạm Nhà nước, cụ thể hóa việc thi hành văn bản pháp quy, giải quyết những vụ việc cụ thể trong khâu quản lý.

      Phân loại

      Văn bản hành chính được chia thành 2 loại chính sau:

      Văn bản hành chính cá biệt là phương tiện thể hiện các quyết định quản lý của cơ quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở những quy định chung, quyết định quy phạm của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc quy định quy phạm của cơ quan mình nhằm giải quyết các công việc cụ thể. Bao gồm:

  • Quyết định cá biệt;
  • Chỉ thị cá biệt;
  • Nghị quyết cá biệt.

      Ví dụ: Quyết định nâng lương, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức; Chỉ thị về phát động thi đua, biểu dương người tốt việc tốt,…

       Văn bản hành chính thông thường là những văn bản mang tính thông tin điều hành nhằm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc dùng để giải quyết các công việc cụ thể, phản ánh tình hình, giao dịch, trao đổi, ghi chép công việc trong cơ quan, tổ chức. Hệ thống loại văn bản này rất đa dạng và phức tạp, có thể phân thành 2 loại chính:

       Văn bản không có tên loại: Công văn là văn bản dùng để giao dịch về công việc giữa các cơ quan đoàn thể. Đối với loại văn bản này thì ở đầu văn bản không thể hiện tên loại văn bản. Đây cũng là cách để phân biệt công văn với loại văn bản hành chính khác.

Soạn thảo văn bản hành chính thông dụng
Soạn thảo văn bản hành chính thông dụng

      Ví dụ: Công văn đôn đốc, công văn trả lời, công văn mời họp, công văn giải thích, công văn yêu cầu, công văn kiến nghị, công văn chất vấn.

      Văn bản có tên gọi: Thông báo, báo cáo, biên bản, tờ trình, đề án, chương trình, kế hoạch, hợp đồng, các loại giấy (giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy ủy nhiệm,…) các loại phiếu (phiếu gửi, phiếu báo, phiếu trình…). Những văn bản loại này thường thể hiện loại tên gọi cụ thể.

      Ví dụ: – Báo cáo: Dùng để trình bày cho rõ tình hình hay sự việc. Ví dụ: Báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo năm, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề, báo cáo hội nghị;

      – Thông báo: Báo cho mọi người biết tình hình hoạt động, tin tức liên quan tới đơn vị bằng văn bản;

      – Biên bản: Bản ghi chép lại những gì đã xảy ra hoặc tình trạng của một sự việc để làm chứng về sau. Ví dụ: biên bản hội nghị, biên bản nghiệm thu, biên bản hợp đồng, biên bản bàn giao.

      Vai trò

      Văn bản hành chính có vai trò chủ yếu là cụ thể hóa văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn cụ thể các chủ trương, chính sách của nhà nước, hỗ trợ cho quá trình quản lý hành chính nhà nước và thông tin pháp luật.

Soạn thảo văn bản hành chính 

      Theo đề bài ra, có thể xác định loại văn bản hành chính cần được soạn thảo là công văn, cụ thể là công văn chỉ đạo của Sở y tế thành phố H đến các cơ sở thẩm mỹ viện hoạt động trong địa bàn thành phố .      Công văn là gì?

Vai trò của công văn

      Công văn là hình thức văn bản hành chính dùng phổ biến trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Công văn là phương tiện giao tiếp chính thức của cơ quan Nhà nước với cấp trên, cấp dưới và với công dân. Thậm chí trong các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp trong hoạt động hàng ngày cũng phải soạn thảo và sử dụng công văn để thực hiện các hoạt động thông tin và giao dịch nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình.

Những yêu cầu khi soạn thảo công văn

      Mỗi công văn chỉ chứa đựng một chủ đề, nêu rõ ràng và thuần nhất sự vụ.

      Viết ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, ý tưởng phải sát với chủ đề.

      Dùng ngôn ngữ lịch sự, nghiêm túc, có sức thuyết phục cao.

      Có thể thức đúng quy định của pháp luật Nhà nước đặc biệt phải có trích yếu công văn dù là công văn khẩn (theo bản điều lệ về công tác công văn giấy tờ của Phủ Thủ Tướng).

Xây dựng bố cục một công văn

      Thông thường bố cục một công văn phải có các yếu tố sau:

      + Quốc hiệu và tiêu ngữ.

      + Địa danh và thời gian gửi công văn.

      + Tên cơ quan chủ quản và cơ quan ban hành công văn.

      + Chủ đề nhận công văn (cơ quan hoặc cá nhân).

      + Số và ký hiệu của công văn.

      + Trích yếu nội dung.

      + Nội dung công văn.

      + Chữ ký, đóng dấu.

      + Nơi gửi.

Soạn thảo

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H
SỞ Y TẾ
——-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

      Số: 1996/SYT-QLHN
V/v chỉ đạo việc quản lý các cơ sở thẩm mỹ viện trên địa bàn thành phố.

                     TP. H, ngày 10 tháng 09 năm 2020

                            Kính gi :       – Chủ tịch UBND các Quận-Huyện.

      Căn cứ Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2017 của Chính phủ “Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” và Chỉ thị số 222/CT-UB ngày 07 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quản lý các cơ sở thẩm mỹ viện trên địa bàn thành phố.

      Hiện nay, tình trạng các thẩm mỹ viện (TMV), spa, cơ sở làm đẹp không có chuyên môn, nghiệp vụ vẫn tùy ý sử dụng dịch vụ có xâm lấn, tiêm, phẫu thuật, hành nghề trái quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với sức khỏe, tính mạng khách hàng đang diễn ra phổ biến. Tuy nhiên, việc phát hiện, kiểm tra, xử lý những vi phạm của các cơ quan liên quan còn khá “lúng túng” và gặp nhiều khó khăn. Để tăng cường quẩn lý các cơ sở thẩm mỹ viện, Sở y tế đề nghị Ủy ban nhân dân thực hiện một số chỉ đạo như sau :

      1.Đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về nhân sự chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ của cơ sở trong suốt quá trình hoạt động, bao gồm:

      – Bác sĩ phải có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ hoặc phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ và chỉ được thực hiện những kỹ thuật tạo hình, thẩm mỹ theo phạm vi chuyên môn cho phép.

      – Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện thủ tục đăng ký hành nghề cho tất cả bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ có tham gia khám bệnh, chữa bệnh, phẫu thuật tại cơ sở (cơ hữu hoặc ngoài giờ) theo đúng quy định tại Điều 13, Điều 14 Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của các bác sĩ theo đúng thời gian làm việc và vị trí chuyên môn đã đăng ký với Sở Y tế.

      – Đối với bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ: Hội đồng Khoa học công nghệ bệnh viện phải thẩm định năng lực thực hiện những kỹ thuật, phẫu thuật có nguy cơ cao của nhân viên y tế để làm căn cứ cho Giám đốc bệnh viện ban hành quyết định phân công nhân viên y tế thực hiện kỹ thuật can thiệp điều trị có nguy cơ cao.

      2.Tất cả kỹ thuật phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được Sở Y tế hoặc Bộ Y tế phê duyệt theo quy định. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở có trách nhiệm duy trì đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt; đảm bảo việc thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tuân thủ các quy định chuyên môn và quy trình kỹ thuật của Bộ Y tế.

      3.Nội dung quảng cáo trên mọi phương tiện (bảng hiệu, áp-phích, pa-nô, tờ rơi, báo chí, phát thanh, truyền hình, internet…) về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở có chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ phải được Sở Y tế xác nhận theo quy định Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. Công tác thanh tra, kiểm soát việc quảng cáo của các cơ sở làm đẹp cũng cần phải được tăng cường nhằm loại bỏ dạng quảng cáo “thổi phồng”, đặc biệt là quảng cáo vượt quá phạm vi cho phép của các spa, cơ sở chăm sóc da.

      Sở Y tế yêu cầu Phòng Y tế quận, huyện tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn theo Chỉ thị 04/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 4/7/2017 về việc tăng cường quản lý hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, riêng đối với hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ cần lưu ý những vấn đề sau:

      Hướng dẫn các phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ thực hiện thủ tục đăng ký người hành nghề, thủ tục đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật, thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định.

      Thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời các cơ sở thực hiện khám chữa bệnh phẫu thuật thẩm mỹ không có cấp giấy phép hoạt động theo quy định theo địa bàn phụ trách, báo cáo đột xuất và định kỳ hàng tháng kết quả kiểm tra về Sở Y tế.

      Chủ động và có giải pháp khuyến khích người dân trên địa bàn khi phát hiện có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phép, trá hình,… phản ánh ngay về Phòng Y tế hoặc Sở Y tế để kiểm tra, thanh tra đột xuất và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

      – Sở Y tế đề nghị Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP. H tăng cường phổ biến những quy định pháp luật trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nói chung và trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ nói riêng; phối hợp với cơ quan công an và các quận, huyện, thị xã để thực hiện thanh tra chuyên đề về thẩm mỹ viện và spa. Cùng với việc kịp thời phát hiện sai phạm, điều quan trọng sau mỗi đợt kiểm tra là hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện đúng pháp luật, đưa hoạt động làm đẹp trở về đúng quỹ đạo, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

      – Sở Y tế sẽ tiếp tục tăng cường giải pháp và hiệu quả quản lý trong lĩnh vực này, Sở Y tế đang yêu cầu phòng y tế thống kê số lượng cơ sở làm đẹp để phối hợp tuyên truyền, tập huấn kiến thức về pháp luật cho chủ cơ sở và nhân viên và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định hiện hành.

       Sở Y tế trân trọng đề nghị UBND thành phố, quận, huyện quan tâm chỉ đạo để thực hiện tốt công tác quản lý các cơ sở thẫm mỹ viện đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Nơi nhận :
– Như trên (phối hợp chỉ đạo);
– UBND thành phố ;
– Phòng y tế các quận, huyện ;
– Giám đốc, phó giám đốc sở;
– Website Sở y tế (đăng tải);
– các phòng thuộc sở, thanh tra sở;- Lưu VT,  QLHN.

KT.GIÁM ĐỐC

   PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Việt Anh

      Như vậy, thông qua việc phân tích và soạn thảo một tờ trình, chúng em đã hiểu và hình dung rõ hơn về cách thức soạn thảo một loại văn bản hành chính thông dụng đó. Đây là một loại văn bản được sử dụng rất phổ biến trong hoạt động giữa các cơ quan, tổ chức, đảm bảo cho công việc được thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất và đạt hiệu quả cao.


     Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề:Soạn thảo văn bản để sở y tế thành phố H chỉ đạo việc quản lý các cơ sở thẩm mỹ viện trên địa bàn thành phố. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G