Án phí

CÁCH XÁC ĐỊNH ÁN PHÍ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Cách xác định án phí tranh chấp đất đai theo quy định

Với trường hợp không có giá ngạch thì án phí sẽ là 300.000 đồng. Vụ án có giá ngạch thì án phí sẽ từ 300.000 đồng trở lên tùy tài sản tranh chấp theo quy định tại bảng Danh mục án phí tòa án của Nghị quyết 326/2016/UBTNQH14      Hiện nay trong giao dịch …

CÁCH XÁC ĐỊNH ÁN PHÍ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT Xem »

ÁN PHÍ VÀ TẠM ỨNG ÁN PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Án phí dân sự

Về tạm ứng án phí: Nghĩa vụ nộp tạm ứng án phí dân sự thuộc về nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập. Đối với VADS không có giá ngạch thì mức tạm ứng án phí sơ thẩm là 300.000 đồng …

ÁN PHÍ VÀ TẠM ỨNG ÁN PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Xem »

Scroll to Top