Bản kiểm điểm

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CHUẨN THEO MẪU QUY ĐỊNH NĂM 2019

      Ngày 18 tháng 10 năm 2019 ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành hướng dẫn số 21-HD/BTCTW về ban hành mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên mới và hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập …

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CHUẨN THEO MẪU QUY ĐỊNH NĂM 2019 Xem »

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN MỚI NHẤT NĂM 2019

      Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân dành cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, công nhân, giáo viên, công chức viên chức được dùng khi bạn cần kiểm điểm hay trình bày khuyết điểm hay lỗi của cá nhân trong sự việc nào đó, để tự đánh giá mức …

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN MỚI NHẤT NĂM 2019 Xem »

G

TƯ VẤN NGAY!

Scroll to Top