Biểu mẫu

MẪU ĐƠN XIN THAY ĐỔI QUYỀN NUÔI CON MỚI NHẤT – LUẬT QUANG HUY

Mẫu đơn xin thay đổi quyền nuôi con

Nội dung mẫu đơn xin thay đổi quyền nuôi con: quốc hiệu, tiêu ngữ; Tòa án có thẩm quyền giải quyết; các thông tin thiết yếu và chữ ký của người làm đơn.       Sau ly hôn, tuy quan hệ hôn nhân giữa hai vợ chồng chấm dứt nhưng đối với con cái, …

MẪU ĐƠN XIN THAY ĐỔI QUYỀN NUÔI CON MỚI NHẤT – LUẬT QUANG HUY Xem »

MẪU ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN CHUẨN NHẤT

Mẫu đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn chuẩn nhất

Mẫu đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn được sử dụng khi hai vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn để chấm dứt quan hệ hôn nhân. Bao gồm các nội dung: Thông tin Tòa án có thẩm quyển giải quyết ly hôn thuận tình. Thông tin cá nhân của hai vợ chồng. …

MẪU ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN CHUẨN NHẤT Xem »

MẪU BIÊN BẢN HÒA GIẢI LY HÔN MỚI NHẤT – LUẬT QUANG HUY

Mẫu biên bản hòa giải ly hôn

Mẫu biên bản hòa giải ly hôn là mẫu biên bản được lập ra sau khi tiến hành thủ tục hòa giải tại Tòa án. Mẫu biên bản hòa giải ly hôn được sử dụng theo mẫu số 34-DS Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội …

MẪU BIÊN BẢN HÒA GIẢI LY HÔN MỚI NHẤT – LUẬT QUANG HUY Xem »

G