Chấm dứt hợp đồng

8 TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC SẼ ĐƯỢC TRẢ TRỢ CẤP THÔI VIỆC

      Chào Luật sư. Tôi giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 24 tháng với công ty và vừa hết hạn hợp đồng. Vì một số lí do nên tôi không muốn tiếp tục đi làm nữa. Vậy trong trường hợp này tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc khi …

8 TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC SẼ ĐƯỢC TRẢ TRỢ CẤP THÔI VIỆC Xem »

NGHĨA VỤ CỦA NSDLĐ KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ TRÁI PHÁP LUẬT

      Thưa luật sư, tôi làm việc và bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội ở công ty này từ năm 2008 đến tháng 6 năm 2019 theo hợp đồng không xác định thời hạn. Theo tôi tìm hiểu thì công ty phải báo trước cho tôi 45 ngày trước khi muốn chấm …

NGHĨA VỤ CỦA NSDLĐ KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ TRÁI PHÁP LUẬT Xem »

THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG ĐƯỢC ÁP DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng

      Một trong những trường hợp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự là các bên giao kết hợp đồng dân sự. Các bên tiến hành thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận. Sau khi hoàn thành hợp đồng các bên thanh lý và chấm dứt hợp …

THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG ĐƯỢC ÁP DỤNG NHƯ THẾ NÀO? Xem »

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG HỢP THEO QUY ĐỊNH MỚI HIỆN NAY

Thông báo chấm dứt hợp đồng

      Một trong những trường hợp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự là các bên giao kết hợp đồng. Các bên tiến hành thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận. Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng và nghĩa vụ liên quan, các bên …

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG HỢP THEO QUY ĐỊNH MỚI HIỆN NAY Xem »

G

TƯ VẤN NGAY!

Scroll to Top