BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO KHI KHÔNG LÀM VIỆC THEO THỜI HẠN ĐÃ CAM KẾT

Bồi thường chi phí đào tạo khi không làm việc theo đúng thời hạn đã cam kết

      Chào luật sư, tôi bắt đầu làm việc tại công ty vào tháng 01/2012 theo hợp đồng lao động không thời hạn. Đến tháng 04/2014 công ty cử tôi đi đào tạo ở nước ngoài trong vòng 1 năm (từ ngày 01/04/2015 đến ngày 31/03/2016). Theo như cam kết giữa tôi và …

BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO KHI KHÔNG LÀM VIỆC THEO THỜI HẠN ĐÃ CAM KẾT Xem »