CẤU THÀNH TỘI PHẠM VÀ HÌNH PHẠT TỘI CƯỠNG DÂM THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Tội cưỡng dâm

Thực trạng cưỡng dâm trong xã hội hiện nay diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp. Trong thực tế, chúng ta thấy được thực trạng này đang diễn ra phổ biến. Vì vậy, những người khiến người khác lệ thuộc vào mình mà miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi …

CẤU THÀNH TỘI PHẠM VÀ HÌNH PHẠT TỘI CƯỠNG DÂM THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ Xem »