Đại diện

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TRONG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Người đại diện theo pháp luật trong quy định pháp luật dân sự

Đại diện theo pháp luật của cá nhân gồm: Cha, mẹ đối với con chưa thành niên; Người giám hộ đối với người được giám hộ; Người do Tòa án chỉ định.  Đại diện theo pháp luật của pháp nhân gồm: Được pháp nhân chỉ định theo điều lệ, Người có thẩm quyền đại diện …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TRONG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT DÂN SỰ Xem »

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người giám hộ là người đại diện không còn đủ năng lực HVDS, tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ. Người giám hộ là người đại diện là cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, …

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 Xem »

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

      Sau khi doanh nghiệp thành lập, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và hoạt động hợp pháp. Trong thời gian hoạt động, nếu doanh nghiệp có nhu cầu phải làm thủ tục thay đổi thông tin trên giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bài viết dưới đây của Luật …

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP Xem »

Scroll to Top