Giám hộ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ MỚI NHẤT NĂM 2019 – LUẬT NQH VIỆT NAM

Thủ tục đăng ký giám hộ

      Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi pháp luật hiện nay quy định cần có cá nhân, tổ chức là người giám hộ. Vậy thủ tục …

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ MỚI NHẤT NĂM 2019 – LUẬT NQH VIỆT NAM Xem »

NGƯỜI GIÁM HỘ LÀ GÌ? QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI GIÁM HỘ THEO PHÁP LUẬT MỚI NHẤT

Người giám hộ

      Nhu cầu tiêu dùng là nhu cầu thiết yếu có từ khi một người sinh ra. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tự thực hiện công việc đó được. Những người chưa thành niên, người bị hạn chế nhận thức,… thì nhiều công việc họ không tự thực hiện được …

NGƯỜI GIÁM HỘ LÀ GÌ? QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI GIÁM HỘ THEO PHÁP LUẬT MỚI NHẤT Xem »

G

TƯ VẤN NGAY!

Scroll to Top