Hòa giải

THUẬN TÌNH LY HÔN CÓ CẦN HÒA GIẢI KHÔNG?

Thuận tình ly hôn có cần hòa giải không

Ly hôn thuận tình không bắt buộc phải tiến hành hòa giải ở cơ sở địa phương mà Nhà nước chỉ khuyến khích tùy thuộc vào sự thỏa thuận của vợ chồng. Còn khi tiến hành thủ tục tại Tòa án, về nguyên tắc Tòa án có trách nhiệm phải tiến hành hòa giải để …

THUẬN TÌNH LY HÔN CÓ CẦN HÒA GIẢI KHÔNG? Xem »

HÒA GIẢI TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Hòa giải trong vụ án dân sự

Cơ sở của hòa giải VADS là quyền tự định đoạt của các đương sự. Nguyên tắc tiến hành hòa giài: tôn trọng sự tự nguyện, tiền hành theo quy định pháp luật và phải tích cực để đạt hiệu quả. Phạm vi tiến hành: hầu hết các vụ án dân sự, trừ những trường hợp không …

HÒA GIẢI TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT Xem »

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI NHƯ THẾ NÀO?

Hòa giải tranh chấp đất đai

   Đất đai là tài sản có giá trị lớn, chính vì vậy mà quyền sử dụng đất thường là đối tượng của nhiều vụ tranh chấp. Pháp luật đất đai khuyến khích sự thỏa thuận, tự hòa giải giữa những người sử dụng đất. Trong một số trường hợp, tranh chấp đất đai bắt …

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI NHƯ THẾ NÀO? Xem »

Scroll to Top