Hợp đồng lao động

NGHĨA VỤ CỦA NSDLĐ KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ TRÁI PHÁP LUẬT

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Nhận người lao động trở lại làm việc, đồng thời trả tiền lương, BHXH, BHYT cho những ngày người lao động không được làm việc, bồi thường thêm 02 tháng tiền lương theo HĐLĐ; Trong trường hợp, người lao động không muốn trở lại làm việc thì người sử dụng lao động bồi thường thêm …

NGHĨA VỤ CỦA NSDLĐ KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ TRÁI PHÁP LUẬT Xem »

QUY ĐỊNH VỀ TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Tạm hoãn hợp đồng lao động

Các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động bao gồm: đi làm nghĩa vụ quân sự, bị tạm giữ/tạm giam, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng/đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, mang thai, theo thỏa thuận. Trong thời hạn …

QUY ĐỊNH VỀ TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Xem »

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động gồm 3 loại: hợp đồng không xác định thời hạn, hợp …

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Xem »

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. Thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên cụ thể là sổ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ có liên quan Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã …

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Xem »

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN ĐƯỢC KÝ TỐI ĐA BAO NHIÊU LẦN?

Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa bao nhiêu lần

Doanh nghiệp chỉ được ký tối đa 2 lần hợp đồng lao động xác định thời hạn với mỗi người lao động. Nếu doanh nghiệp gia hạn quá 2 lần hợp đồng không xác định thời hạn có thể bị xử lý vi phạm hành chính từ 1 triệu – 20 triệu tùy thuộc vào …

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN ĐƯỢC KÝ TỐI ĐA BAO NHIÊU LẦN? Xem »

CÓ ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG?

Có được ký hợp đồng lao động với người lao động dưới 18 tuổi

Có thể giao kết hợp đồng lao động mùa vụ với người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi. Tuy nhiên việc giao kết phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của NLĐ đó.       Công ty em gần đây có tiến hành ký kết hợp đồng …

CÓ ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG? Xem »

TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Tổng quan lao động Việt nam

Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia …

TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM Xem »

8 TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC SẼ ĐƯỢC TRẢ TRỢ CẤP THÔI VIỆC

Hết hạn hợp đồng lao động Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng Người lao động, người sử dụng lao động chết, …

8 TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC SẼ ĐƯỢC TRẢ TRỢ CẤP THÔI VIỆC Xem »

MẪU THỎA THUẬN TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DO COVID-19

Mẫu thoả thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

      Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là mẫu văn bản thỏa thuận về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động. Văn bản nêu rõ những điều thỏa thuận giữa hai bên, đảm bảo được quyền …

MẪU THỎA THUẬN TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DO COVID-19 Xem »

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ CHUẨN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

            Hợp đồng lao động thời vụ được các tổ chức cá nhân giao kết rất nhiều với người lao động nhằm thực hiện các công việc có tính chất tạm thời hoặc nhằm thay thế tạm thời những người lao động đang trong thời gian nghỉ. Bởi sự phổ …

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ CHUẨN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT Xem »

Scroll to Top