TÌM HIỂU VỀ HỢP TÁC HÓA NÔNG NGHIỆP Ở MIỀN BẮC NƯỚC TA

Tìm hiểu về hợp tác hóa nông nghiệp ở miền bắc nước ta

      Trong giai đoạn từ năm 1955 đến 1975 và đến trước đổi mới 1986, HTX được xác định là 1 trong 2 hình thức kinh tế chính thức ở Việt Nam (bên cạnh doanh nghiệp nhà nước). HTX trở thành phổ biến, thay thế dần kinh tế cá thể và đội sản …

TÌM HIỂU VỀ HỢP TÁC HÓA NÔNG NGHIỆP Ở MIỀN BẮC NƯỚC TA Xem »