HÀNH VI LẤN CHIẾM ĐẤT ĐAI BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

     Lấn, chiếm đất đai là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật đất đai. Hành vi lấn chiếm đất đai có thể là hành vi lấn chiếm đất công hoặc hành vi lấn chiếm đất của người khác. Mức xử phạt vi phạm sẽ tùy thuộc …

HÀNH VI LẤN CHIẾM ĐẤT ĐAI BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO? Xem »