CẤU THÀNH TỘI PHẠM VÀ HÌNH PHẠT TỘI LOẠN LUÂN THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Tội loạn luân

Hiện nay, việc quan hệ tình dục giữa nam và nữ trở nên phổ biến. Tuy nhiên, hy hữu vẫn xảy ra một số trường hợp đau lòng, vi phạm phạm luật. Đó là việc quan hệ tình dục giữa những người thuộc dòng máu trực hệ với nhau. Việc quan hệ tình dục mang …

CẤU THÀNH TỘI PHẠM VÀ HÌNH PHẠT TỘI LOẠN LUÂN THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ Xem »