Năng lực pháp luật

QUY ĐỊNH VỀ NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA PHÁP NHÂN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ

Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân

      Pháp nhân là một chủ thể đặc biệt tham gia vào các quan hệ xã hội. Để tham gia vào các quan hệ xã hội nói chung và quan hệ dân sự nói riêng, pháp nhân phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự. Vậy …

QUY ĐỊNH VỀ NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA PHÁP NHÂN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ Xem »

QUY ĐỊNH VỀ NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN THEO LUẬT DÂN SỰ

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là gì?

      Cá nhân là chủ thể đầu tiên của các quan hệ xã hội. Để tham gia vào quan hệ xã hội nói chung và quan hệ dân sự nói riêng, cá nhân phải có tư cách chủ thể để tham gia vào các quan hệ dân sự. Đây là năng lực chủ …

QUY ĐỊNH VỀ NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN THEO LUẬT DÂN SỰ Xem »

G

TƯ VẤN NGAY!

Scroll to Top