Quyết định

QUYẾT ĐỊNH 36/QĐ-BHXH NĂM 2017 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH

      Quyết định 36/QĐ-BHXH năm 2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Vậy nội dung cụ thể ra sao, qua bài viết này Luật Quang Huy sẽ cung cấp tới bạn đọc toàn bộ các quy định của văn bản …

QUYẾT ĐỊNH 36/QĐ-BHXH NĂM 2017 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH Xem »

QUYẾT ĐỊNH 1257/QĐ-UBND NĂM 2018 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH

      Quyết định 1257/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình. Cụ thể về nội dung và hình thức, qua bài …

QUYẾT ĐỊNH 1257/QĐ-UBND NĂM 2018 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH Xem »

QUYẾT ĐỊNH 3293/QĐ-UBND NĂM 2019 CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN; LĨNH VỰC BẢO HIỂM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THÁI NGUYÊN

      Quyết định 3293/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản; lĩnh vực Bảo hiểm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên. Vậy cụ thể nội dung văn bản quy định ra sao, áp dụng quy định …

QUYẾT ĐỊNH 3293/QĐ-UBND NĂM 2019 CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN; LĨNH VỰC BẢO HIỂM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THÁI NGUYÊN Xem »

QUYẾT ĐỊNH 1699/QĐ-UBND NĂM 2014 VỀ QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP DO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU BAN HÀNH

Quyết định 1699/QĐ-UBND năm 2014 về quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

QUYẾT ĐỊNH 680/QĐ-UBND NĂM 2019 CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM Y TẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU

      Quyết định 680/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau. Vậy cụ thể nội dung văn bản quy định ra sao, áp dụng quy định vào thực …

QUYẾT ĐỊNH 680/QĐ-UBND NĂM 2019 CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM Y TẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU Xem »

QUYẾT ĐỊNH 54/QĐ-LĐTBXH NĂM 2018 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI NĂM 2018

      Quyết định 54/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2018 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Cụ thể về nội dung và hình thức, qua bài viết này, Luật Quang Huy sẽ gửi tới …

QUYẾT ĐỊNH 54/QĐ-LĐTBXH NĂM 2018 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI NĂM 2018 Xem »

QUYẾT ĐỊNH 4324/QĐ-BQP NĂM 2019 VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC BẢO HIỂM Y TẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

      Quyết định 4324/QĐ-BQP năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. Vậy cụ thể nội dung văn bản quy định ra sao, áp dụng quy định vào thực tiễn như thế nào, …

QUYẾT ĐỊNH 4324/QĐ-BQP NĂM 2019 VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC BẢO HIỂM Y TẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG Xem »

QUYẾT ĐỊNH 32/QĐ-UBND NĂM 2019 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ TRẺ EM KHUYẾT TẬT TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP TỈNH NAM ĐỊNH

      Quyết định 32/QĐ-UBND năm 2019 quy định về chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định. Để hiểu cụ thể chi tiết hơn, qua bài viết này, Luật Quang Huy sẽ …

QUYẾT ĐỊNH 32/QĐ-UBND NĂM 2019 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ TRẺ EM KHUYẾT TẬT TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP TỈNH NAM ĐỊNH Xem »

QUYẾT ĐỊNH 01/QĐ-UBND NĂM 2019 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẬN 7

      Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Vậy cụ thể nội dung văn bản quy định ra sao, áp dụng quy định vào thực tiễn như thế nào, Luật …

QUYẾT ĐỊNH 01/QĐ-UBND NĂM 2019 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẬN 7 Xem »

GỌI 19006588