Tạm giam

NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TẠM GIAM CÓ ĐƯỢC THAM GIA ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI?

Người lao động bị tạm giam có được tham gia đóng bảo hiểm xã hội

      Người lao động khi tiến hành ký kết hợp đồng lao động sẽ được doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước tiến hành đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên trong trường hợp người lao động bị tạm giam mà chưa kết thúc hợp đồng lao động thì có được tham gia …

NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TẠM GIAM CÓ ĐƯỢC THAM GIA ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI? Xem »

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM GIAM TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ?

Áp dụng biện pháp tạm giam trong điều tra vụ án hình sự

      Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định cụ thể và đầy đủ về các biện pháp ngăn chặn do cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành, trong đó biện pháp tạm giam để điều tra là biện pháp ngăn chặn có tính chất nghiêm khắc nhất, có vị trí …

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM GIAM TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ? Xem »

NGƯỜI ĐANG BỊ TẠM GIAM CÓ ĐƯỢC GẶP NGƯỜI THÂN KHÔNG?

Người đang bị tạm giam có được gặp người thân không

      Tạm giam không phải là một biện pháp bắt buộc đối với tội phạm và chỉ tiến hành khi xét thấy cần thiết theo quy định của pháp luật. Họ bị hạn chế về tự do hơn so với người bình thường nhưng vẫn có các quyền theo quy định của pháp …

NGƯỜI ĐANG BỊ TẠM GIAM CÓ ĐƯỢC GẶP NGƯỜI THÂN KHÔNG? Xem »

Scroll to Top