Thi hành án

CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Cưỡng chế thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật

Các biện pháp cưỡng chế THADS gồm: Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá; Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án; Kê biên, xử lý tài sản; Khai thác tài sản; Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ; Buộc người phải …

CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Xem »

THẨM QUYỀN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2020

Thẩm quyền thi hành án dân sự

Cơ quan thi hành án cấp huyện: Bản án, quyết định sơ thẩm của TAND cấp huyện nơi cơ quan THADS có trụ sở; Bản án, quyết định phúc thẩm của TAND tỉnh đối với bản án, quyết định sơ thẩm của TAND cấp huyện nơi cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện …

THẨM QUYỀN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2020 Xem »

THỜI HIỆU YÊU CẦU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án trong thời hạn 5 năm. Đối với bản án, quyết định thi hành …

THỜI HIỆU YÊU CẦU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT Xem »

THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Thủ tục thi hành án dân sự theo quy định pháp luật

Ra quyết định thi hành án Gửi quyết định thi hành án Thông báo về việc thi hành án Xác minh điều kiện thi hành án Cưỡng chế thi hành án Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án Kết thúc thi hành án       Thi hành án dân sự là giai …

THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Xem »

Scroll to Top