Thu hồi đất

CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NĂM 2019

nguyên tắc cưỡng chế thu hồi đất theo pháp luật

     Nhà nước bồi thường thu hồi đất trong trường hợp đất được thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Để việc bồi thường đất được tiến hành đúng luật,hợp tình hợp ý của các bên tham gia, …

CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NĂM 2019 Read More »

QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

     Thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Do tính chất phức tạp và cấp thiết của vấn đề thu …

QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Read More »

TRÌNH TỰ THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NĂM 2019

Trình tự thu hồi đất

     Thu hồi đất là gì? Đây là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Do tính chất phức tạp và cấp thiết của …

TRÌNH TỰ THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NĂM 2019 Read More »

G

GỌI 19006588