Thừa kế

HƯỚNG DẪN CÁCH CHIA THỪA KẾ THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 2020

Hướng dẫn cách chia thừa kế đúng quy định

Cách chia thừa kế theo di chúc: Bước 1. Xác định di chúc hợp pháp hay không? Bước 2. Xác định những người thừa kế không phụ thuộc nào nội dung của di chúc Cách chia thừa kế theo pháp luật: Bước 1. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật Bước 2. Xác định …

HƯỚNG DẪN CÁCH CHIA THỪA KẾ THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 2020 Xem »

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN THỪA KẾ NĂM 2020

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người …

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN THỪA KẾ NĂM 2020 Xem »

DI CHÚC LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN ĐỂ DI CHÚC CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT?

Di chúc hợp pháp

Di chúc được hiểu là bằng chứng ghi lại ý chí, ý nguyện cuối cùng của một người, định đoạt tài sản của người đó sau khi chết cho người khác. Điều kiện để di chúc hợp pháp: Về chủ thể lập di chúc: Người từ đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng …

DI CHÚC LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN ĐỂ DI CHÚC CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT? Xem »

CÁC TRƯỜNG HỢP HƯỞNG THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG CỦA DI CHÚC

Chuyển tuyến theo yêu cầu của gia đình có được hưởng bảo hiểm y tế không

Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng của người để lại di sản Con thành niên mà không có khả năng lao động      Pháp luật hiện hành quy định hai trường hợp thừa kế đó là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Đối với trường hợp thừa …

CÁC TRƯỜNG HỢP HƯỞNG THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG CỦA DI CHÚC Xem »

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THỪA KẾ THEO DI CHÚC – LUẬT QUANG HUY

Thừa kế theo di chúc

Di sản thừa kế theo di chúc sẽ được chia theo ý nguyện của người để lại di chúc. Những người hưởng thừa kế nhưng không phụ thuộc vào nội dung của di chúc bao gồm: Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; Con thành niên mà không có khả năng lao động. Người …

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THỪA KẾ THEO DI CHÚC – LUẬT QUANG HUY Xem »

THỦ TỤC TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế

Công chứng văn bản từ chối nhận di sản tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản tại Ủy ban nhân dân cấp xã/phường. Thông báo việc từ chối nhận di sản cho những người liên quan như: người quản lý di sản, những người thừa …

THỦ TỤC TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ Xem »

THỪA KẾ THẾ VỊ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Thừa kế thế vị theo quy định của pháp luật dân sự

Thừa kế thế vị là việc các con (cháu, chắt) được thay vào vị trí của bố hoặc mẹ (ông hoặc bà) để hưởng di sản của ông, bà (hoặc cụ) trong trường hợp bố hoặc mẹ (ông hoặc bà) chết trước hoặc chết cùng ông, bà (hoặc cụ).        Ngày nay, các …

THỪA KẾ THẾ VỊ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ Xem »

THỦ TỤC THỪA KẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Thủ tục thừa kế

Mở thừa kế (thời điểm người có tài sản chết hoặc bị tuyên bố chết) Phân chia di sản thừa kế xác định theo nội dung của di chúc hoặc theo quy định của pháp luật trong trường hợp người chết không để lại di chúc. Việc thỏa thuận phải được lập thành văn bản. …

THỦ TỤC THỪA KẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 Xem »

NGƯỜI THỪA KẾ LÀ GÌ? QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI THỪA KẾ

Người thừa kế

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải …

NGƯỜI THỪA KẾ LÀ GÌ? QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI THỪA KẾ Xem »

TÀI SẢN THỪA KẾ CÓ PHẢI CHIA KHI LY HÔN HAY KHÔNG? – LUẬT QUANG HUY

Tài sản thừa kế có phải chia khi ly hôn hay không

Đối với tài sản thừa kế là tài sản riêng của vợ chồng, tài sản thừa kế sẽ không phải chia khi ly hôn. TH tài sản thừa kế được xác định là tài sản chung thì về nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn có quyền thỏa thuận với …

TÀI SẢN THỪA KẾ CÓ PHẢI CHIA KHI LY HÔN HAY KHÔNG? – LUẬT QUANG HUY Xem »

Scroll to Top