Thuê tài sản

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Hợp đồng thuê xe

      Hợp đồng thuê xe là một trong những hợp đồng phổ biến hiện nay do nhu cầu thuê các phương tiện đi lại của người dân rất lớn. Các nội dung của hợp đồng thuê xe tuy không được pháp luật quy định cụ thể nhưng căn cứ trên các quy định …

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THUÊ XE Read More »

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

Hợp đồng thuê đất

      Hiện nay, nền kinh tế thị trường đang phát triển mạnh mẽ, dịch vụ cho thuê tài sản trở nên phổ biến, đa dạng. Đặc biệt là việc cho thuê quyền sử dụng đất, giúp cho người thuê tiết kiệm được tiền bạc, của cải, nhưng vẫn đạt được mục đích sử …

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT Read More »

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Hợp đồng thuê tài sản

      Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta bắt gặp rất nhiều các giao dịch thuê tài sản. Hợp đồng thuê tài sản bên cạnh hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng vay tài sản đều là những hợp đồng được sử dụng phổ biến. Vậy, hợp đồng thuê tài sản là …

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ Read More »

G