Tiền lương

QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG THÁNG 13 THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Quy định về tiền lương tháng 13 theo Luật hiện hành

Tiền lương tháng 13 là khoản tiền thưởng mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động theo thỏa thuận và căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Người lao động phải chịu tiền thuế thu nhập cá nhân …

QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG THÁNG 13 THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Xem »

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TÍNH TIỀN LƯƠNG TRONG NHỮNG NGÀY LỄ, TẾT

Tính tiền lương ngày lễ tết

Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Ngày Chiến thắng, Ngày Quốc tế lao động, Ngày Quốc Khánh và Giỗ tổ Hùng Vương là những ngày nghỉ hàng năm hưởng nguyên lương. Người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ tết nêu trên thì tổng mức tiền lương nhận là 04 lần tiền lương ngày …

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TÍNH TIỀN LƯƠNG TRONG NHỮNG NGÀY LỄ, TẾT Xem »

CÁCH XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG CHUẨN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Cách xây dựng thang bảng lương

Việc xây dựng quy chế tiền lương là bắt buộc đối với hầu hết các doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, trừ các doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động. Việc xây dựng thang bảng lương phải căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng, hệ thống thang bảng lương. Sau khi hoàn …

CÁCH XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG CHUẨN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT Xem »

LƯƠNG CƠ SỞ LÀ GÌ? LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG LÀ GÌ? CHÚNG CÓ GÌ KHÁC NHAU?

Lương cơ sở là gì lương tối thiểu vùng là gì chúng có gì khác nhau

Mức lương cơ sở là mức lương được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác nhau theo quy định. Lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận …

LƯƠNG CƠ SỞ LÀ GÌ? LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG LÀ GÌ? CHÚNG CÓ GÌ KHÁC NHAU? Xem »

NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ PHÉP NĂM CÓ ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG KHÔNG?

Nghỉ phép năm có được hưởng lương không

Người lao động sẽ được hưởng nguyên lương trong những ngày nghỉ phép hàng năm. Tiền lương làm căn cứ chi trả là tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng.        Người lao động thường lầm tưởng rằng trong những ngày nghỉ phép …

NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ PHÉP NĂM CÓ ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG KHÔNG? Xem »

CÔNG VĂN 1064/LĐTBXH-QHLĐTL CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG THỜI GIAN NGỪNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH BỆNH COVID-19

Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL

          Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 được Bộ Lao Động Thương Binh và xã hội ban …

CÔNG VĂN 1064/LĐTBXH-QHLĐTL CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG THỜI GIAN NGỪNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH BỆNH COVID-19 Xem »

Scroll to Top