Tiền sử dụng đất

VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

     Tiền sử dụng đất là gì? Khái niệm về tiền sử dụng đất đã được Luật đất đai 2013 cụ thể hóa tại khoản 21 Điều 3 là một nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đối với phần diện tích đất được Nhà nước giao, công nhận quyền sử dụng đất …

VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT Xem »

MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NĂM 2019

Tiền sử dụng đất là gì? Đây là một khoản nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải nộp cho nhà nước trong trường hợp nhất định. Tuy nhiên, không phải người sử dụng đất nào cũng phải nộp tiền sử dụng đất, có thể người sử dụng đất không thuộc trường hợp …

MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NĂM 2019 Xem »

G

TƯ VẤN NGAY!

Scroll to Top